Landsdækkende aktion mod de stigende elpriser

AKTIVISME: Den Nordiske Modstandsbevægelse har gennem den seneste måned gennemført en kampagne mod danskeres skyhøje elpriser, som af staten behandles som en bagatel. Her følger en gennemgang.

Elpriserne stiger voldsomt og enhver husholdning mærker det. Alene i 2022 er energipriserne steget med 181% samlignet med 2021. Folket og virksomhederne må spænde livremmen kraftigt ind, fordi det liberal-marxistiske diktatur, som hersker over os fra Folketinget, sætter statsprofit over folkets velfærd og sundhed. Hjemmene skruer ned for varmen og det samme gør virksomhederne, så ansatte må iklæde sig varmt tøj for at kunne arbejde i kulden. Enhver borgers pengepung mærker de gang på gang stigende elpriser, som ikke at synes nogen ende at tage.

Elprisen er steget kraftigt blandt andet pga. krigen i Ukraine, som den danske parlamentariske institution af folkeforrædere er gået direkte ind i for at forlængeflere forskellige måder. Situationen i Ukraine medfører usikkerhed og meget svingende energipriser. Særligt gasprisen er påvirket af usikkerheden. Når gaspriserne stiger, påvirker det også elpriserne, da der er tæt sammenhæng mellem prisen på gas og el.

Det globale net af fangearme er også en årsag til elprisstigningerne. Globalismens verdensmarkedsidé trækker elektricitet ud af Danmark via kabler til blandt andet Holland og Tyskland. Begge lande har højere priser end Danmark og stigende efterspørgsel og høj eksport af elektricitet på kablerne trækker prisen i Danmark op, uden at Danmark lader til at kunne hævde suverænitet og beholde elektriciteten.

Den danske korrupte, inkompetente og meningsløse regering har rakt en hånd ud til trængte danskere og foræret folket en reduktion af elafgiften fra 69,7 øre pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh i første halvår 2023. Men set i lyset af en rivende inflation, høje ågerrenter på lån i banken og voldsomme skatter for at finansiere krige i fremmede nationer for NATO samt forsørgelsen af racefremmede horder på dansk territorium, bør denne håndsrækning ses som en ynkelig gestus, når staten kunne og burde gøre så meget mere.

Et blik i den seneste rapport fra Finansministeriet om emnet viser, at det danske liberal-marxistiske diktatur, som man kalder den danske stat, bruger 31 milliarder kroner årligt på racefremmede masseindvandring. De habitklædte pampere bruger dine, mine og vores penge på blandt andet at forsørge indvandrere, lære dem dansk, så de kan »blive danske« og drive asyl- og udrejsecentre. Dertil kommer hvad hvad de berigende familier koster Danmark ved at have generation på generation enten udenfor arbejdsmarkedet eller i stillinger de ikke bestrider tilfredsstillende for dansk hvid økonomi.

Den danske stats halvlunkne håndsrækning er skønnet at koste nationen Danmark 3.5 milliarder kroner over den 6 måneders periode, den er tiltænkt. I Den Nordiske Modstandsbevægelse ses dette som en hån mod det danske folk, da der ud over at lempe på elafgiften til staten også burdes lempes på moms på el og af staten sikres betaling af transportafgiften.

En husholdnings elregning består hovedsagligt af afregning til elleverandør (55%), transportafgift (12%), moms (20%) og elafgift til staten (13%). Når staten tilbyder folket en reduktion på en post, som kun står for sølle 13% af den regning danske borgere får for el, minder det mest om en stats holdning til folket, som en døsig, uintelligent pøbel, der taknemmeligt kaster sig efter almisser, fordi den ikke begriber helheden.

Den Nordiske Modstandsbevægelse er en nationalsocialistisk bevægelse med vision om at indføre en nationalsocialistisk stat, som i dette tilfælde ville se folket som grundlaget for selve staten. En stat bør ikke vildlede folket og ikke nyde en fortsat indtjening, hvis folket lider og må gå fra hus og hjem. En nationalsocialistisk stat ville tilbyde folket en sand hjælpende hånd i en krise som denne, også selvom det betød, at statsindtjeningen ville falde for en periode eller endda gå i minus. En nationalsocialistisk stat ville i øvrigt ikke anvende folkets skattekroner som gødning på en mark for opretholdelsen af racefremmedes invasion på eget territorium.

Den Nordiske Modstandsbevægelse siger: Hvis en stat kan køre 31 milliarder kroner til bålet til racefremmedes indtog i Danmark, kan og bør staten, hvis den forgiver at være for folkets velfærd og sundhed, også sammentømre en hjælpeplan til folket til mere end 3.5 milliarder af folkets egne penge.

Den herskende regering, hele den parlamentariske institution og den førte liberal-marxistiske politik er tydeligvis ikke for hverken folkets velfærd, sundhed eller folket i det hele taget. Derfor udarter denne aktion mod de høje energipriser sig naturligt til et angreb mod det folkefjendtlige Folketing og de vildfarelser som den globale verdensorden påtvinger os.

»Sænk prisen«, som der står på de plakater som Modstandsbevægelsens aktivister har klæbet op overalt i Danmark, er en lakmustest med et forventet resultat; at staten er folkefjendtlig og knuses i en befriende revolution!

For frihed og Nordens beståen har Den Nordiske Modstandsbevægelse gennemført en kampagne for folkets fremtid, hvor plakater er blevet opsat over hele Danmark.

Har du lyst til at vise din støtte til den nationalsocialistiske kamp? Så kan du selv downloade og opklæbe plakaten selv ved at klikke på billedet til højre. Husk at indsende din aktivisme til [email protected].

 


Se billeder fra aktionen nedenfor:

Rede 1:

Rede 2:

 


 

Konklusion

På trods af at Modstandsbevægelsens aktivister gennem den seneste måned, med stor succes, har opsat store mængder kampagneplakater i adskillige byer rundt om i landet, har medierne igen været tavse som graven. Ligeledes gik det med Modstandsbevægelsens nationale PFAS-aktion.

Det viser igen med største tydelighed, at medierne ingen intentioner har om at formidle aktuelle nyheder til folket, i stedet arbejder de for at forstærke den herskende og indoktrinerede mening. Medierne ønsker ikke opstand over, at danske familier ruineres økonomisk på bekostning af bl.a. racefremmed indvandring. Den Nordiske Modstandsbevægelse er den ENESTE som aktivt går på gaden for at kritisere dette. Medierne ønsker at magten består, at folket lystrer medierne og stoler på de inkompetente karrierepolitikere indenfor den parlamentariske demokratiske institution.

Læser du som ikke-medlem med her, og ser du som os, at ågerrenter, masseindvandring, ofringer af danske soldater i fremmede krige, normaliseringskampagner fra homolobbyen og seksualisering af vore børn, for blot at nævne en del af den gift som en gifter for vor nation og folk som må standes, så tag springet og bliv en del af vor bevægelse. Alle kan gøre noget!

Sidder du og gemmer dig bag skærmen eller i en Discord-gruppe, som kun fungerer som et ekkokammer for dine holdninger, og som aldrig kultiveres til sand modstand og derved gør, at du aldrig vinder ære og hæder, så lad os få en snak; Send en ansøgning til Modstandsbevægelsen nu!

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Pisse god aktion! Vi bør ikke bruge penge og endda udhule vores militær, blot for at forlænge den her krig! Men selv hvis regeringen er så rådden, at de gør dette alligevel, så bør de i der mindste hjælpe de danskere som bliver økonomisk ramt af deres vanvittige beslutninger!

    Og genial betragtning om indvandrings omkostninger sammenlignet med deres åndssvage varmechecks. De kan kun sammenlignes med at smide en enkelt flad redningskrans ud i vandet da Titanic sank, og derefter lade som om at man faktisk hjælper.

  • jødiskmatrix says:

    Der sker ikke noget når jeg trykker på billedet, den forbliver på siden. Og hvis jeg gemmer billedet herfra, får jeg den i meget lille størrelse.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //