National PFAS-aktion

AKTIVISME: I kampen for folkets beståen og et miljø som muliggør sundhed og reproduktion har Modstandsbevægelsen igangsat en national aktion imod den parlamentariske »demokratiske« institution.

Den parlamentariske »demokratiske« institution har i over 100 år dyrket ansvarsløshed i renkultur ved halvt gennemtænkt og utilstrækkelige forholdsregler i stort set hele det essentielle regeringsvirke. Det liberal-marxistiske politiske systems foragt for folket, mens orienteringen er mod pengevældet og profit, dyrkes som en religion, og har længe været altoverskyggende. Folket ses ikke som statens ansvar, men i stedet må enhver være sin egen lykkes smed, som af staten under det liberal-marxistiske regime ikke forventes at eksistere som andet end en brik i et arbejds- og forbrugsfællesskab med kun den evige maksimering af profit for banker, stat og aktieselskaber for øje.

For de magthavende politikere og enhver parlamentariker i opposition, eller i det mindste for det folkefjendtlige system de arbejder under og ikke synes at kunne generere én eneste selvstændig ansvarlig tanke udenom i deres virke som folkets tjenere, ses folket som udskiftelige dele i en pengefabrik. Ligegyldigheden overfor folket ses tydeligst ved systemets betragtning af eksempelvis arabere og afrikanere som danske! »Logikken« påstås at være, at hvis man kan arbejde, betale skat og forbruge i arbejdsfællesskabets varehus, så er man dansk, og der skimtes ikke et sekund til race eller tryghed, orden i samfundet eller folkets beståen.

Endnu engang har den parlamentariske »demokratiske« institution og den liberal-marxistiske verdensanskuelse og politiske konsekvenser deraf forårsaget nød og fare for folket ved at tillade en næsten uomgørlig miljøforurening med PFAS. I systemets iver efter besparelser og profit for virksomheder har ansvarsløse og ikke gennemtænkte beslutninger skabt en dystopisk virkelighed, hvor »evighedskemikalier« nu regner ned over enhver borger.

Der er fundet PFAS i drikkevandet såvel som i nedbøren. Der er PFAS i havet omkring os, der spredes PFAS på markerne, der er PFAS i vores fødevarer, der er PFAS i mennesker og det nedbrydes stort set ikke. De giftige »evighedskemikalier« er yderst skadelige for folkesundheden og forøger blandt andet risikoen for kræft og formindsker reproduktionen.

Læs også: Alle har PFAS i kroppen – Sundhedsstyrelsen svigter

Miljøstyrelsen, som er en gren der vokser direkte ud af det folkeforagtende politiske system, har i 18 år kendt til koncentrationer af PFAS i regnen på over den tilladte grænseværdi for drikkevand på 2,0 ng/l., men har intet fortaget sig. Sundhedsstyrelsen, som på samme måde er en forlængelse af Danmarks folkefjendtlige politiske system, svigter ved at publicere misinformation til ammende om alvorligheden af PFAS.

Læs også: Myndigheder har i årevis vidst, at det regner med PFAS i Danmark – uden at handle

Det er længe siden det var på høje tid at knuse den parlamentariske »demokratiske« institution i en befriende revolution og erstatte den folkefjendtlige liberal-marxisme med folkebevarede og fremtidsorienteret nationalsocialisme. Gør det for miljøet, gør det for jorden, gør det for racen, folket og fremtiden!

Ansøg om medlemskab af Den Nordiske Modstandsbevægelse i dag.

Udskriv selv kampagneplakaten. Klik for at forstørre.

Den Nordiske Modstandsbevægelse er en nationalsocialistisk revolutionær kamporganisation, men også en grøn bevægelse, som efter magtovertagelsen vil stå i spidsen for en strengere miljølovgivning end den vi kender i dag.

I kampen for folkets beståen og et miljø som muliggør sundhed og reproduktion har Modstandsbevægelsen derfor igangsat en national aktion imod den parlamentariske »demokratiske« institution og de vildfarelser som hersker i politik i dag.

 

Se udvalgte billeder fra kampagnen nedenfor:
Siden opdateres løbende i takt med at kamprapporter modtages.

Rede 1:

Silkeborg.

Jelling.

Jelling.

Jelling.

Vejle.

Vejle.

Vejle.

Vejle.

Haderslev.

Haderslev.

Haderslev.

Haderslev.

Rede 2:

København.

København.

København.

København.

København.

København.

Glostrup.

Glostrup.

Glostrup.

Farum.

Farum.

Farum.

Farum.

Engholm.

Engholm.

Engholm.

Frederikssund.

Frederikssund.

Frederikssund.

Rede 3:

Aalborg.

Aalborg.

Aalborg.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //