EU giver os ensretning i stedet for biologisk mangfoldighed

EU: Som projekt sigter EU mod, på en kunstig måde, at opnå “alles lige værdi” i Europa – en ensretning som kun gavner storkapitalen. 

Dette leder for os nordboere til:

  • Tilpasning, og derigennem i de fleste henseender forringelser, alt efter øvrige EU-landes niveauer.
  • Værre miljø- og dyrebeskyttelseslove.
  • Værre arbejdsmiljølove.
  • Værre ansættelsesforhold.
  • Udslettelse af vores racelige og kulturelle forskelle.

EU som projekt sigter mod på en kunstig måde at opnå “alles lige værdi” i Europa. Intet land skal være bedre eller værre end et andet. Ingen mennesker skal have det bedre eller værre end andre. Med hensyn til økonomi, frihed og rettigheder (eller måske snarere mangel samme), love og andet er visionen, at Europa skal være et og lige for alle. For højtstående lande, som vores nordiske lande, betyder det en forringelse, som medfører, at vi bliver lige så dårlige som alle andre.

Danmark og de andre nordiske lande har, trods flere årtier med en belastende fremmedinvasion, stadig en økonomisk fordel i forhold til flere andre EU-lande. Vi er et højtstående folk, som på trods af vanstyre lagde grunden til et veludviklet samfund, hvor borgerne har forholdsvis høj retssikkerhed og gode ansættelsesforhold og arbejdsmiljølove. Hvad angår etiske regler, er vi ofte rollemodeller; Som et eksempel har vi en af verdens strengeste miljø- og dyrebeskyttelseslove.

Alle disse fordele skal formindskes for at kunne højne de dårligste lande indenfor de respektive områder af EU og dermed skabe et mere “lige” Europa. I Norden fører dette til dårligere lønninger og rettigheder for arbejderne, dårligere arbejdsmiljølove og dermed flere arbejdsrelaterede ulykker og endda dårligere miljø og beskyttelse af dyrene.

Nogen kan måske mene, at udligningen er gavnlig, såfremt vi i fremtiden for eksempel som følge af den ovennævnte masseinvasion, for det værre – at vi i så fald beskyttes mod at få det virkelig slemt. Selv om dette kan være sandt, må der naturligvis stadig stilles spørgsmålstegn ved, om det er sådan et defaitistisk og kynisk verdensbillede vi vil leve og tage beslutninger ud fra – at vi allerede nu skal se det som håbløst og derfor polstre for værre tider? Desuden må vi overveje, om vi i så fald virkelig vil blive holdt oven vande af de selvsamme kræfter, som har givet os problemerne?

Andre kunne argumentere for, at ensretningen er positiv fra et mere moralsk perspektiv – at det er værd at få det værre, hvis du samtidig ved, at andre ville få det bedre. At kunstig retfærdighed er noget ønskeligt i sig selv, og at alle burde have det samme. Dette er dog en kortsigtet og naiv tanke, som leder til mange opfølgende spørgsmål. Det er trods alt ikke tilfældigt, at nogle lande og folk fik det bedre end andre – det er i stedet resultatet af tusindvis af år med hårdt arbejde og kamp. Skal  vi bare slå en streg over denne historie og give alle nøjagtig de samme forudsætninger, vil vi også fjerne den sidste del af ansvarstanken, som findes om samfundet på lang sigt. I stedet falder vi endnu dybere ind i kortsigtet og selvcentreret tænkning, fordi almindelige mennesker lever i endnu større udstrækning for dagen og vejen og futter gerne alle deres penge af på egocentrisk dagligdagsluksus.

Når man ser på “retfærdighed” ud fra et etisk perspektiv, bliver det endnu mere skævt. I stedet for at styrke andre landes dyrevelfærdslovgivning ved at påvirke med vores egne højt prioriterede værdier i dette spørgsmål støtter vi i dag dårligere love gennem EU, da vi gives mulighed for at importere nærmest toldfrit kød og levnedsmidler, som produceres på en, i Danmark, ulovligt vis. Der er ingen bæredygtige argumenter i verden, for at vi ikke skulle  kunne påvirke vores europæiske naboer mindst lige så meget gennem at være en stormagt (som vi ville være i et forenet Norden) uden for EU.

Blandt de nordboere, som på trods af disse argumenter mener, at det er rimeligt at alle skal være lige i Europa, anbefaler vi, at de i første omgang begynder denne kamp på et individuelt plan – det vil sige, at denne forandring burde komme nedefra og ikke påtvinges ovenfra. En god start ville være, at disse mennesker skænker 50% af deres løn efter skat til et af de fattigste lande i Europa. Hvis det lyder som en uholdbar eller på en anden måde dårlig idé, viser det også, at det er en naiv, uholdbar og dårlig idé fra et europæisk og statsligt perspektiv.

Dette er dog en del af, hvad EU ønsker at opnå for de brede masser. Men, de er ikke tilfredse med hastigheden. Endnu hurtigere vil man gennemføre en ensretning gennem det som allerede er sket i Finland, nemlig at bringe Danmark og Norden ind i den fælles Euro-valuta. Således ville vi være endnu mere økonomisk ensrettet og afhængige af hinanden, EU-staterne imellem. Hvis ét lands økonomi bryder sammen, så gør alle andres også. De grænseløse kapitalister vil dog som altid sidde sikkert og endda tjene på sammenbruddet gennem deres muligheder for at påvirke og forudse den økonomiske udvikling.

Heldigvis har det nordiske folk, med undtagelse af finnerne, i det mindste indtil videre afslået dette spektakel, og politikerne har hidtil respekteret dette ønske. Der eksisterer imidlertid lækkede EU-dokumenter, der tyder på, at dette næppe vil blive respekteret i fremtiden, og flere af “vores” politikere er desuden åbne omkring deres ønske om at gå i mod folkets stemme.

På sigt ønsker man også gennem åbne grænser, at folket skal blive et helt udblandet folk, og at således også sprog og kultur bliver den samme, da dette går hånd i hånd med etnicitet. Det er ikke en høj europæisk kultur, som vil tegne fremtiden. Som et advarende eksempel på dette blev den ungarske by Székesfehérvár nægtet at blive en europæisk kulturhovedstad, da byen ifølge EU-komiteen blev fundet for etnisk homogen og for lykkelig.

Med andre ord kan man sige, at EU’s uofficielle målsætning er den samme som FN’s, George Soros eller for den sags skyld den gamle kommunistiske Sovjetunions. En eneste forbrugertype at tage højde for og maksimal gevinst for storkapitalen. En forbruger, der er tilfreds med sit liv, bestående af at arbejde som et æsel for at kunne betale sine rentebaserede lån og derefter forkæle sig med skraldekultur. På den måde sørger man også for at en fremtidig opposition nogensinde rejser sig, vrister sig fri og udretter stordåd – for hos et folk, som ensrettes gennem raceblanding, vil både modstandskraft og skaberevne være ikke-eksisterende.

Læs også:
Europas Forenede Stater
EU spilder vores penge på ensretning og korruption
Ni grunde til hvorfor vi må forlade EU
Et forenet Norden


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //