Hvorfor deltog Modstandsbevægelsen i demonstrationen mod vaccinepas i går?

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Da en del spørgsmål er kommet ind i forbindelse med den svenske aktion i Stockholm i går, vælger organisationens leder at sætte sig til tasterne for at besvare disse.

Vi formåede at skabe rigtig røre og interesse for organisationen, da vi officielt deltog med en delegation ved den utroligt vellykkede demonstration mod vaccinepas i Stockholm i går. I forbindelse hermed er der også stillet flere spørgsmål både direkte til os via vores kontaktformular og indirekte om os på diverse sociale medier og netfora. Jeg havde tænkt mig at svare på de mest almindelige på én gang med denne artikel.

 

Hvorfor deltog Modstandsbevægelsen i demonstrationen?

Samme dag som vaccinepasset blev indført i Sverige, erklærede vi gennem en artikel skrevet af mig, at vi er modstandere af vaccinepasset for Covid-19. Selvom det ikke er vores absolutte hovedsag, men mere et aktuelt politisk spørgsmål, som vi tager stilling til ligesom vi gør med mange andre ting, er det stadig et spørgsmål, vi mener er i tråd med vores ideologiske grundlag. Vi værner om vort folks overlevelse, udvikling og frihed og mener, at vaccinepasset krænker en eller flere af disse.

Ydermere har vi set, hvordan højlydte røster, der repræsenterer vaccinepasmodstanden, formåede at koble spørgsmålet sammen med både kommunisme og nationalsocialisme – altså fordi det nuværende regime ikke er demokrater, men i stedet forklædte kommunister eller luskede nazister, alt efter om afsenderen højre eller venstreorienteret.

Jeg vil dog virkelig understrege, at det netop er fordi politikerne er liberaldemokrater, at de har handlet, som de har gjort. Hvis man ignorerer enhver naiv utopi og i stedet ser på virkeligheden, er parlamentarisk liberalt demokrati ikke sidestillet med friheder og rettigheder, men er derimod et totalitært styresystem, hvor man kun må tænke og mene, som man vil, hvis man tænker eller mener, som systemet sanktionerer. Hvor du ikke får magt i enkeltsager, men kun frit kan vælge en hyrde hvert fjerde år, og hvor medierne, der styrer oppositionen, er totalt forløjet og monopoliseret.

Det er liberaldemokrater, der har givet os vaccinepassene. Det er liberaldemokrater, der smider de ældre i fængsel for at kritisere racefremmede forbrydere med forkerte ordvalg på sociale medier. Det er liberaldemokrater, der presser på for et forbud mod politisk opposition. Det var liberaldemokrater, der atombombede det japanske folk til underkastelse under Anden Verdenskrig, og som lige siden militært har kastet sig over alle verdens suveræne nationer, som ikke dansede efter den nye verdensordens pibe.

I lyset af det sidste kan jeg kun præcisere, at der selvfølgelig findes andre kræfter bag de politikere, vi kan se træffe beslutninger, men at disse kapitalister, globalister og zionister – de gives rigtig gode mulighed for at virke i netop det liberale demokrati .

Så hvad har alt dette med problemet at gøre? Jo, for selvfølgelig kan problemet forårsaget af liberalt demokrati ikke løses med mere liberalt demokrati. Parlamentarisk liberalt demokrati er problemet og ikke løsningen. Derfor anså vi det for vigtigt, at vi også mødte op – for at give folket et reelt alternativ og en reel løsning.

Vi vil selvfølgelig også gerne få deltagerne til at forstå, at det ikke er nok at engagere sig mod vaccinepas, nej, når denne sag er slut, er der tusinde andre problemer at slås med, hvor vi organiserer modstanden.

Afslutningsvis så vi det også som vores ansvar at deltage i det fysiske forsvar af vores folkekammerater, hvis regimet eller nogle af dets muskelhunde forsøgte at dæmpe demonstrationen med magt. I tidligere demonstrationer har vi kunnet se, hvordan både politi og venstreekstremister har anvendt vold mod demonstrationsdeltagerne.

 

Hvorfor har Modstandsbevægelsen ikke været involveret i spørgsmålet før?

Det har vi også. Allerede under Corona-udbruddet i 2020 spredte vi plakater og engagerede os i medierne. Vi har også haft enkelte medlemmer til stede ved de fleste af de demonstrationer, der er arrangeret i storbyerne omkring disse emner. I 2021 delte vi gentagne gange flyveblade ud, og i december gennemførte vi en større kampagne til støtte for de danske arbejdere, da regeringen dér stemte igennem, at det er en godkendt grund til at afskedige folk fra deres job, hvis de ikke kan fremvise gyldige vaccinepas. I år har vi gennemført offentlig aktivisme med bannere om temaet i mindst et par forskellige byer.

Til gengæld er det rigtigt, at vi som organisation ikke officielt har deltaget i de tidligere demonstrationer, der har været afholdt, og det er der rigtig gode grunde til.

For det første mener jeg, at der ikke har været nogen mening i at prioritere dette spørgsmål før. Måske havde der været en populistisk pointe, men ikke en ideologisk. Tidligere har det handlet om at være imod restriktioner eller selve vaccinen. Selvfølgelig kunne der være sat spørgsmålstegn ved restriktionerne, og det har vi gjort, men de har ikke været så omfattende, at de virkelig har krænket folket og været berettiget til udbredt modstand. Selvfølgelig har både jeg og mange andre i vores organisation været skeptiske over for vaccinen, men jeg har snarere gjort opmærksom på, at jeg ikke synes, det er noget, vi har villet lægge os for meget i, men derimod, at det er et personligt valg for hver enkelt borger.

Med vaccinepasset er der dog tale om noget andet. Her taler vi om at behandle folk anderledes ud fra, at de ikke har handlet, som systemet vil have dem til at handle – altså, at de ikke er blevet vaccineret. Pludselig tales der om frihed, kontrol og straf og hermed bliver det også en helt anden og meget vigtigere sag for os som nationalsocialister.

For det andet er arrangørerne af de demonstrationer, der er blevet organiseret, eller i hvert fald den linje, de har holdt, og sådan som de har profileret sig selv, ikke noget, vi alt for tydeligt ønskede at blive forbundet med. Vi er ikke konspirationsteoretikere, hippier eller libertarianere. Ved at slå på stortrommen og være med som organisation, når vi havde udgjort en væsentlig del af forsamlingen, kunne det nemt være blevet misforstået og fremstå som om, vi var helt på deres side. Ydermere er dem, vi kunne, eller i nogle tilfælde endda ønsker, at rekruttere fra kernen af ​​disse grupper, også ekstremt begrænsede, og da det i høj grad var disse, der deltog, ville en del af formålet med vores deltagelse gå tabt.

Denne gang vidste vi dog, at demonstrationen ville blive meget større, at den ville række langt ud over arrangørkredsen, at den ville blive folkelig.

For det tredje skal jeg altid afveje vores offentlige indsats i forskellige vægtskåle og tage højde for rigtig mange forskellige faktorer. Med vores første officielle deltagelse ville vi skabe røre og optage plads, uden at gøre os uvenner med arrangører eller andre deltagere. I går fik vi kæmpe mediebevågenhed og det lykkedes næsten fuldstændig at stjæle »showet«. Det havde vi ikke lykkedes med, hvis vi havde været med hver gang. Nu var det uventet, at vi dukkede op, som vi gjorde, og jeg er faktisk utrolig glad for mine beslutninger vedrørende dette, da jeg ikke synes, timingen kunne have været bedre.

 

Hvorfor deltog man med bannere og flyveblade i stedet for bare at slutte op mere inkognito?

Dette er faktisk allerede godt besvaret i ovenstående spørgsmål. Hvis vi bare havde sluttet op uden at vise, hvem vi var, havde vi ikke kunnet give folket det alternativ, vi mener er absolut nødvendigt. Uden at folk bliver ved med at involvere sig i andre spørgsmål end vaccinepas og uden at lange ud efter den rigtige fjende, er det næsten meningsløst, at de overhovedet engagerer sig mod vaccinepas. Hvis vi ikke havde vist os selv, hvem vi var, og hvordan man kontakter os, ville vi have gjort det betydeligt sværere for folk at komme videre med deres engagement.

 

Hvorfor var dele Modstandsbevægelsens medlemmer maskeret?

Fordi vi vurderede, at der var en stor risiko for, at der ville komme konfrontationer med politiet eller andre forstyrrende elementer, og at vi så ville gøre det nemmere for vores aktivister at kunne deltage i forsvaret af demonstrationen uden at skulle bekymre sig så meget om eventuelle juridiske konsekvenser. Nu var det et meget roligt og dejligt arrangement og vi var maskeret unødigt, men det føltes bedre at tage den sikre vej frem for den usikre.

 

Se billeder og film fra demonstrationen her!

 

Oprindelig publiceret på motståndsrörelsen.se

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //