Er kritik af homolobbyen hadforbrydelse?

HOMOLOBBYEN: Nordfront kaster her lys over Modstandsbevægelsens grunde til modstanden mod homolobbyen og ser på nogle af de faktuelle kendsgerninger om homoseksualitet, som den afsporede samfundsdebat kalder for “hadforbrydelse”.

Den Nordiske Modstandsbevægelse og organisationens aktivisters aktioner mod Nordens homolobbyer beskyldes af og til for at være “hate crimes”. En hadforbrydelse er ifølge straffelovens § 266b en trussel, forhåning eller nedværdigelse af en gruppe personer på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Den Nordiske Modstandsbevægelse aktionerer imidlertid ikke mod en gruppe af personer, som har valgt en unaturlig seksualorientering, men derimod mod folkefjendtlige foreninger og organisationer, som arbejder for at påvirke Nordens mænd og kvinder til at vælge denne usunde seksuelle retning.

Modstandsbevægelsen holder sig til, og Nordfront publicerer, fakta. Og det er et faktum, at homoseksualitet ikke er naturligt i den forstand, at ingen fødes med homoseksuelle tendenser. Homoseksualitet er er en ydre påvirkning af individet. En påvirkning der selvfølgelig resulterer i, at de påvirkede individer ikke får mulighed for at opfylde den ypperste mening med livet, nemlig at få børn, skabe en sund familie og bære sit folks blod videre.

De påvirkede, som i kraft af deres biologisk unaturlige samlivsform og seksualitet ikke får børn, fører ikke kun deres egen families slægt ned i en blindgyde, hvor den ender, men resultatet af deres påvirkede valg og handlinger, berører hele folket. Det vigtigste for noget menneske må være ens eget folk. Bagved de skiftende regeringer, de kortvarige tendenser, religiøse argumenter, kapitalistisk og liberalt eufori, ligger menneskets virkelige identitet i ens eget folk og kultur. En kultur som gennem årtier har været under kulturmarxismens angreb, og et folk, som er truet af udryddelse. Horder af racefremmede har længe haft retning mod, og strømmer ind i, de nordiske lande, hvor de begynder at yngle. Det er et faktum, at disse racefremmedes kvinder føder markant flere børn end Nordiske kvinder. Meget kan ligge til grund herfor, men sikkert er det, at den generelle demoralisering af det nordiske folk og homolobbyens påvirkning, resulterende i ufrugtbare samlivsformer, er direkte medvirkende til en acceleration af befolkningsudskiftningen.

Den ødelæggende kulturmarxisme dækker over mange folkefjendtlige tendenser. Normalisering af homo- og pædofili via homolobbyen er en af dem.

Ved siden af det meget åbenlyse katastrofale; at homolobbyens påvirkning af mennesker fører til et ufrugtbar folk og dermed en hastigere bevægelse hen mod udryddelse, står spørgsmålet om, hvad vi moralsk vil byde vores børn og unge. Hvad de allerede påvirkede individer foretager sig i soveværelset, skal være op til dem, men at trække de perverterede tendenser ud på gaden, og i fuld offentlighed eksponere børn og unge for kyssende mænd i g-streng, topløse, gnubbende lesbiske kvinder, bollebevægelser og sexlegetøj, er forkasteligt.

Måske glædes homolobbyen over denne eksponering af “seksuel frigørelse” i børnehøjde. Måske er homolobbyens endemål lige netop, skridt for skridt, at få folket mere og mere “seksuelt frigjort” til det punkt, hvor sex med børn nærmer sig det normale. Modstandsbevægelsen og Nordfront beskæftiger sig som sagt med fakta, så rent faktuelt vil det her være passende at informere læseren om, at lige netop homoikonet og grundlægger af Forbundet af 1948 (i dag LGBT-Danmark), Axel Axgil, faktisk var både dømt pædofil og medlem af netværket “Pædofiligruppen”.

Jeg har altid været fortaler for mindretals rettigheder og tager derfor Pædofiligruppen i forsvar. Jeg mener ikke, det er vores opgave at smide et mindretal ud og fordømme de pædofile. Jeg betragter ikke pædofili som en sygdom. Det er min opfattelse, at den homoseksuelle pædofiligruppe hører til et mindretal, der har betydelige vanskeligheder med myndighederne, præcis som vi selv havde det i sin tid. Jeg mener, man skal overholde landets love, og efter hvad jeg ved, er der ikke noget i Pædofiligruppens formål, der strider mod lovgivningen. Og der er heller ikke noget forkert i, at de ønsker, den seksuelle lavalder skal sættes yderligere ned. Vi er nogle, der håber på, vi kan støtte et sagligt oplysningsarbejde imod den forkvaklede indstilling til begrebet pædofili, der hersker i samfundet. Jeg vil kæmpe for, at alle homoseksuelles rettigheder varetages af det forbund, som blev skabt i 1948, og som altid har været formålet.

Axel Axgil – Kampen for kærligheden.

Homoikonet, pædofilen og grundlæggeren af Forbundet af 1948 (i dag LGBT-Danmark), Axel Axgil.

Homolobbyens foreninger har i Danmark skiftet navn flere gange, Forbundet af 1948 blev til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske som i dag hedder LGBT Danmark. LGBT-bevægelsen er en verdensomspændende bevægelse, og bag ved dens frisind, tolerance, kærlighed, regnbuer og pride-parader, synes bevægelsen over en bred kam, at have en forstyrrende interesse i, at formidle deres seksualitet til børn og unge. Flere steder i verden forsøges det, at udviske kønsrollerne og normalisere trans- og homoseksualitet overfor børn. Selv i Danmark tilbyder homoforeningen Lambda gennem foreningens foredragsgruppe, at informere om, og normalisere, blandt andet homofili over for skolebørn.

En dæmonisk udseende LGBT-repræsentant læser børnebøger for små børn på Michelle Obama Public Library i Californien.

Man behøves ikke være uddannet i børnepsykologi for at se, at en sådan målrettet “informationskampagne” mod børn vil være effektiv, og mange børn vil allerede før puberteten være blevet ødelagt i et omfang, der kan være svært at behandle. Et af de værste eksempler på ødelagte børn i offentligheden, er 11-årige Desmond, et barn ødelagt af homolobbyen. Desmond har længe, trods hans meget unge alder, været kendt som LGBT-fortaler og LGBT-aktivist. Han kunne for nyligt ses på en bøssebar i New York, hvor han for penge dansede på scenen klædt ud som sangerinden Gwen Stefani.

Desmond er skrækeksemplet på homolobbyens påvirkning af vores børn og normaliseringen af det degenererede og perverterede. Her ses han sammen med en voksen transvestit diskutere brug af stoffet ketamin:

Eksemplerne på homolobbyens negative og fordærvede påvirkning af mennesker er talrige. Uheldigvis er debatten for længst kørt af sporet og enhver tale om homo- og pædofile, er snart lige så besværligt, som tale om og kritik af Israel. Enhver kritisk holdning til homolobbyen eller homo- og pædofile, hvorend fast forankret i fakta, angribes og beskyldes for at være “hadforbrydelse”.

Fakta er dog fakta, og Nordfront bringer her en liste over forskellige faktuelle kendsgerninger, som ofte beskyldes for at være “hadefuld retorik”:

USA har brugt mere end 100 millioner dollars om året siden 2012 (700 millioner dollars) til at promovere homorettigheder rundt omkring i verden. ”En integreret del af amerikansk udenrigspolitik”.

Påstande om at homofile forældre er lige så meget i stand til at opfostre børn som heteroseksuelle forældre er misvisende.

Mellem 24% og 90% af lesbiske har anmeldt at have oplevet psykologisk misbrug fra deres partnere.

Homofile mænd har med 60x større sandsynlighed for at have HIV end heteroseksuelle mænd.

46% af mandlige homofile har anmeldt at have været blevet forulempet, sammenlignet med 7% af heteroseksuelle mænd.

Homofile er mere tilbøjelige til at lide af psykiske lidelser end heteroseksuelle.

1/4 homofile mænd I USA har haft over 1000 sexpartnere.

43% af homofile mænd har haft over 500 partnere.

Homofile mænd er seks gange mere tilbøjelige til at begå selvmord end heteroseksuelle mænd.

Homofile mænd er 12x mere tilbøjelige til at forbruge amfetamin end heteroseksuelle mænd.

Homofile mænd er 10x mere tilbøjelige til at forbruge heroin end heteroseksuelle mænd.

10-15% af ældre homofile har haft mere end 1000 sexpartnere.

Homofile er 2 til 3 gange mere tilbøjelige til at misbruge alkohol sammenlignet med heteroseksuelle.

Op til 50% af lesbiske har anmeldt seksuelt overgreb. 

79% af homofile mænd siger, at over halvdelen af deres sexpartnere var fremmede.

1/8 homofile mænd I London har HIV.

Homofile mænd er dobbelt så tilbøjelige til at være i et raceblandet forhold sammenlignet med heteroseksuelle.

I Australien, 25% af homofile har haft mere end 100 sexpartnere.

I 2010, homofile var 200x mere tilbøjelige til at være diagnosticeret med HIV.

Homofile mænd er 15x mere tilbøjelige til at have Hepatitis B end alle andre.

Homofile er mere tilbøjelige til at have angst, depression, bipolar lidelse og begå selvmord.

Homofile mænd er 10-15x mere tilbøjelige til at have spiseforstyrrelser, sammenlignet med heteroseksuelle mænd.

Et meget disproportioneret antal af seriemordere har været homoseksuelle. Tallene svinger mellem 40-60%, afhængig af definition.

Homofile mænd er mere tilbøjelige til at have være blevet mishandlet af deres partnere, sammenlignet med heteroseksuelle mænd.

Monogami blandt homofile er ikke nær så udbredt som mellem heteroseksuelle.

Gifte homofile er 50% mere tilbøjelige til at blive skilt sammenlignet med heteroseksuelle.

I Holland, den gennemsnitlige homofile i et ”stabilt forhold” har syv til otte affærer uden for forholdet om året.

Over 20% af ældre homofile har haft mere end 500 forskellige sexpartnere.

Den gennemsnitlige homofile mand har dusinvis af sexpartnere om året.

28% af homofile mænd har haft sex med over tusind mænd. For heteroseksuelle mænd har blot 25% haft sex med mere end 10 kvinder.

De fleste “Langvarige forhold” mellem homofile mænd holder mindre end otte år.

Mellem homofile, canadiske mænd I “faste forhold” var kun 25% monogame.

I et studie var kun 9% af homofile mænd monogame. 

75% af heteroseksuelle mænd er loyale sammenlignet med kun 4.5% af homofile mænd.

I Bonn, Tyskland har 83% af homofile mænd i ”stabile forhold” haft regelmæssige affærer mellem 2012-2013.

Infektionshyppigheden for gonorré og klamydia er stigende mellem homofile mænd.

Homofile mænd udgår 1% af USA’s befolkning, men udgør 83% af USA’s syfilissager.

Syfilis blev næsten udryddet, men fik et tilbagefald mellem homofile mænd. 

Aktive homofile mænd er 17x mere tilbøgelige til at have analkræft sammenlignet med heteroseksuelle mænd.

Lesbiske er dobbelt så tilbøjelige til at have spiseforstyrrelser sammenlignet med heteroseksuelle kvinder.

Lesbiske er dobbelt så tilbøjelige til at blive forfulgt eller fysisk mishandlet af deres partnere sammenlignet med heteroseksuelle kvinder.

Gifte lesbiske er 2-3x mere tilbøjelige til at blive skilt sammenlignet med heteroseksuelle par.

Kilder:
Ny gruppe af homoseksuelle pædofile (1974)
Politikere overså detalje: Axel Axgil var medlem af pædofiligruppe
Library of Hate
11-Year-Old ‘Drag Queen’ Dances for Dollar Bills in Gay Bar
Satanic-looking drag queen reads to children at library named after Michelle Obama
Lambda
Boom i syriske fødsler her i landet. Danmark bliver mere brunt

Læs også:
Nordisk homolobby, Axel Axgil og koblinger til pædofili
Homoseksuelle er ikke født homoseksuelle
Den sidste forpost i kampen mod homolobbyen!


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Rigtig god artikel. Er det had at være imod en usund og folkefjendtlig bevægelse? Jeg synes det er på tide at der er nogen der gør modstand mod homo-lobbyen.

 • Det pro-homofile system, inkl. homolobbyen naturligvis, hævder og fremmer det faktum, at homofile er normale og ligesom alle andre mennesker og prøver at sprede den homofile sindslidelse. Dette er en af de største og mest tragiske løgne i nyere tid. Og ikke før at man anser homofili som det det er, kan man løse det og hjælpe de stakkels homofile. Godt at se, at nogen tager kampen op imod dette.

 • “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

  Det gælder vel så også pædofile? Så det er jo teknisk set en hadforbrydelse at kritisere pædofile.. Syg verden alligevel.

 • Synes i skal sende artiklen til Rasmus Paludan, for han er da den ækleste af alle homoer. Han ødelægger mere end han gavner sagen.

  • Jacob Vullum Andersen says:

   Homofil OG zionist. Han har meget at slås med den arme stakkel 😀

   • Jeg blev så skuffet da pladsen var åben efter DP, at det så var sådan en klaphat der ville “overtage”. Daniel var ikke perfekt, men Rasmus skader det hele.

    • Jacob Vullum Andersen says:

     Paludan står i min optik for god underholdningsværdi og ikke så meget andet. Hans blinde modstand over for muslimer og hans råben op om dette er lige hvad vores sande fjender, jøderne, gnider sig i hænderne over. Jo mere frustration der rettes mod muslimer, jo mindre fokus rettes mod jøden.

 • Helt enig. Tak for saglige svar :-).

 • Massere af god information om homolobbyen, som alle burde oplyses om!


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //