Offentlighedens interesse for nationalsocialismen er voksende


LÆSERINDLÆG: Et medlem reflekterer her over, hvordan situationen har ændret sig de seneste år, og hvor lys fremtiden faktisk ser ud.
1


Bombeminder fra Tyskland


KRIG: Når bomberne nu falder i Ukraine, mindes Vera Oredsson hvordan det var at opleve det samme i tyskland under Anden Verdenskrig. Her fortælles om en aften i marts 1943, da et nabohus blev ramt og Dr Goebbels selv begav sig ud på Berlins gader, for at indgyde mod i befolkningen.
0


Afslør historiens største løgn


LÆSERINDLÆG: Christian Hamilton skriver om kræfterne som styrer verden i dag og skriver vores historie.
0


Demokratiets mange ansigter for at skjule et virkeligt diktatur


LÆSERINDLÆG: Christian Hamilton ræsonnerer med afsæt i en bog af Nils-Eric Hennix om det moderne massedemokratis sande natur.
0


Holocaust fra morgen til aften


LÆSERINDLÆG: ‘Ordsmeden’ har indsendt en kommentar til regeringens annoncering af en handlingsplan mod »antisemitisme«, hvor der blandt andet skal sættes hårdt ind med indoktrinering af skoleelever.
0


Fabrikken


LÆSERINDLÆG: Svenske Tommy skriver i denne »konspirationskronik« om en fabrik med store problemer.
0


Tanker om værdier i et forkrøblet samfund


Læserindlæg: Gæsteskribent Ejner Kamp reflekterer her, på baggrund af mindesbegivenheden d. 22 juli, over fænomenet demokrati i vores moderne samfund og moderne værdier kontra originale værdier for et hvidt folk.
0


Det er umuligt helt at fjerne det nordiske fra nordboeren


LÆSERINDLÆG: Blod og Jord skriver i dette læserindlæg om den nordiske race, nationalsocialismen og hans vej til verdensanskuelsen. Læserindlægget blev oprindeligt publiceret af norske Frihetskamp.
1


// //