Advokatvurdering: Mette Frederiksen kan blive dømt ved eventuel rigsret

POLITIK: Advokatvurderingen foretaget af advokathuset Lund Elmer Sandager konkluderer at både Mette Frederiksen og Mogens Jensen vil kunne blive kendt skyldige for grov uagtsomhed i en rigsretssag. 1


Nationalister bør ikke have tiltro til det parlamentariske arbejde


IDEOLOGI: Skribenten »Russleman« skriver her om andre sager i den nationalistiske kamp, som er betydeligt vigtigere end parlamentarisk arbejde.
1


Status quo eller revolution?


NATIONALSOCIALISME: Nordfront publicerer her en ideologisk artikel skrevet af en gæsteskribent.
1


Folketingsvalg 2019:
Total kollaps eller revolution


REVOLUTIONÆR KAMP: Modstandsbevægelsen benytter her lejligheden efter valgkampens afslutning til at minde læserne om, hvad det liberale demokrati er, samt at opfordre alle til revolutionær kamp!
15


// //