Udtalelse fra Modstandsbevægelsen i Finland om forbudsdommen

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Nordfront gengiver her en artikel fra Vastarinta, hvor Den Nordiske Modstandsbevægelse i Finland udtaler sig om forbudsdommen.

Processen at forbyde Den Nordiske Modstandsbevægelse i Finland blev indledt af den finske politistyre. Vi mener det er opsigtsvækkende at politistyret vil forbyde Modstandsbevægelsen, når tilsvarende retsprocesser aldrig er blevet indledt mod kriminelle organisationer som står for drab, narkotika eller prostitution. I kraft af behandlingen af forbuddet ved domstolene sender den finske elite et budskab om, at nationalisme er en værre forbrydelse end drab eller voldtægt.

Som det allerede blev nævnt i byrettens dom, har Den Nordiske Modstandsbevægelse aldrig været defineret som organiseret kriminalitet. Organisationens finske publikationer eller ledende aktivister er aldrig blevet dømt for ærekrænkelse, opfordring til kriminalitet eller endda brud på racismeparagraffen. Denne type handlinger har ikke noget med organisationens virke at gøre, hvilken i stedet handler om national politisk organisering mod globalismen og den påtvungne multikultur.

Politisk organisering for national frihed og selvstændighed må derfor være den største trussel mod Finlands korrupte magtelite og massemedier, hvilket er grunden at de ivrigt har propaganderet for et organisationsforbud. De vil forbyde Modstandsbevægelsen fordi vi er en kompromisløs politisk oppositionsbevægelse. Undertrykkelse af nationalt sindede bliver stadigt hårdere fra politi og «retsvæsen», og samtidig kræver eliten endda mere åbent etableringen af «Euafrika». Hvert eneste justitsmord styrker dog kampviljen hos Europas nationale organisationer.

Appelretten konstaterer i sin beslutning at «god skik ikke kan defineres strengt i loven, men indholdet afhænger af tidens rets- og moralopfattelser». Med andre ord kan den politiske elite i det nuværende system udnytte sin magtposition (som de Orwellsk beskriver som «tidens rets- og moralopfattelser») til at forbyde sande oppositionsbevægelser. «Virksomheden behøver ikke være kriminel, for at være ulovlig», skriver appelretten endvidere i sin dom.

Appelretten understreger, at «friheden til en kontroversiel politisk diskussion ikke kan opfattes som en absolut rettighed». Dette er at tage en stærk position for politisk censur. Ifølge appelretten må ikke engang vigtige emner diskuteres, hvis de er for kontroversielle, selv om diskussionen generelt holdes indenfor gældende love om diskriminerende eller hadefulde ytringer eller æreskrænkelser.

Appelretten tog desuden et betydeligt skridt hen imod forbud af revisionisme. Et af de mest afgørende «beviser» i sagen var en artikel fra Kansallinen om «Holocaustoverleveren» Nena Kafkas løgne om, at hun skulle have været i et gaskammer i koncentrationslejren i Flossenburg. Til trods for, at der ifølge den officiel «godkendte» historie om «holocaust», i virkeligheden ikke fandtes gaskamre i Flossenburg.

Ifølge appelretten var afsløringen af Kafkas løgne en grund til at forbyde Modstandsbevægelsen. De mener, at «folkemordet på jøderne er en sag man ikke må sætte spørgsmålstegn ved eller bagatellisere ved at fremføre meninger». Appelretten anser, at såkaldt holocaustrevisionisme kræver en stærk videnskabelig begrundelse bag sig. Artiklen om Kafka var dog baseret på den officielle historie, ikke «alternativ historie». Domstolens argumentation fremstår i stedet kun som en dårlig undskyldning for at stilne meninger som irriterer jøder.

Bliver dommen håndhævet?

Som Nordfront tidligere har meddelt bliver dommen håndhævet 60 dage efter appelretten annoncerede den, med andre ord d. 27. november. Dette er for at give tid til at anke til højesteret.

Det er i skrivende stund fortsat uklart om højesteret vil godkende anken, samt hvad der nøjagtigt sker i Finland efter d. 27. november. Frem til da kommer Modstandsbevægelsens virke dog til at fortsætte som sædvanligt i Finland.

 

Læs også:
Forbudshetz mod Modstandsbevægelsen – nu også i Norge


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //