København skal gøres til LGBTI+-storby

HOMOLOBBYEN: Homoficeringen af København er igangsat. 50 konkrete initiativer skal forbedre LGBT-forholdene i hovedstaden, har Borgerrepræsentationen besluttet.

Homofil-parade i København. Skærmbillede fra Facebook.

Der skal være mere rummelighed og plads i hovedstaden til LGBT-personer.

Det vedtog en enstemmig borgerrepræsentation i Københavns Kommune i går.

Forslaget, som blandt andet fremhæver den dømte pædofile stifter af LGBT-Danmark, Axel Axgil, kom fra de Radikale og indeholder 50 konkrete initiativer, der skal forbedre forholdene for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede.

Det skal være med til at gøre København til en endnu mere inkluderende og mangfoldig storby, som alle føler sig hjemme i, lyder det fra Tommy Petersen, radikalt medlem af børne- og ungdomsudvalget og manden bag forslaget.

– I mødet med kommunen skal man som borger kunne mærke en øget bevidsthed i det borgernære og på skrift, siger han og peger særligt på indsatsen i daginstitutioner, børnehaver og skoler som en vigtig del af den nye politik.

– Man skal kunne mærke en øget bevidsthed blandt de voksne, som aktivt skal forsøge at skabe mere tryghed i institutionerne og på skolerne. De skal sørge for at klæde vores personale rigtig godt på, så vi bryder den negative cirkel, der gør, at mobning i de tidlige år sætter sig som angst, depressioner og ensomhed senere i livet, siger Tommy Petersen.

 

Børnene skal præges tidligt

“Forvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn bliver livsduelige og i stand til at få sig en tilværelse på egen hånd, og at børnene trives i dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud”. Sådan indledes Børne- og Ungeforvaltningens afsnit målrettet børn og unge.

Afsnittet fortsætter med følgende;

“Forvaltningen vil sikre, at der stilles nødvendig, relevant og opdateret viden på LGBTI+ området til rådighed for alle medarbejdere. Pædagogisk materiale og undervisningsmateriale skal løbende sikres at være i linje med den nyeste viden på området og med fokus på en mangfoldig målgruppe. Nuværende vidensmaterialer skal gennemlæses med henblik på at fjerne materiale, der i dag benytter sig af utilstrækkelig terminologi og viden eller med et sygeliggørende eller negativt sprog. Og dermed kan opfattes som ekskluderende. Forvaltningen inddrager relevante videnspersoner og – vidensorganisationer i forbindelse med opdateringer af materialer.”

En “relevant” vidensperson læser bøger for børn på Broome County Public Library in Binghamton, New York.

Et konkret initiativ for at sikre “et stabilt grundlag for livet” for Københavns børn og unge, skal være at “professionalisere den pædagogiske erfaringsbaserede viden om 0-14-årige børns seksuelle udvikling og adfærd”.

Et andet konkret initiativ skal sikre, at forvaltningen “i kommunikation med børn, unge og forældre benytter et kønsneutralt sprog.”

Børn og unge må i følge forslaget præges tidligt og skal:

“fra en tidlig alder møde fællesskaber, der afspejler den mangfoldighed, der er til stede i byen. Hverdagens fællesskaber skal sikre, at alle børn og unge oplever, at de er inkluderet i fællesskabet. Og ingen børn og unge skal begrænses i deres udviklingsmuligheder, fordi de mødes med stereotype forforståelser om køn og seksualitet.”

 

Se filmen Homolobbyens seksualisering af børn

 

Et konkret initiativ vil sikre, at sex, seksualitet, køn og kønsidentitet bliver introduceret for børn helt ned i de mindste klasser;

Seksualundervisning er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 0. – 9. klasse, og de lovpligtige mål for undervisningen fastlægges af Undervisningsministeriet. Forvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at det afklares, om undervisningen kan fastlægges således, at seksualitet, køn og kønsidentitet bliver obligatoriske mål for undervisningen i de københavnske folkeskoler.”

Forvaltningen indstiller Børne- og Ungdomsudvalget at undersøge om den eksisterende temauge, Uge Sex, som er del af Sex og Samfunds nationale grundprogram, “fremadrettet skal gøres obligatorisk for skolerne”.

 

Ikke kun skolerne

Det er ikke kun skolerne der skal fungere som indoktrineringsstationer for det fordærvede kulturmarxistiske system. Også Københavns idrætsanlæg, kulturhuse, biblioteker, Københavns Borgerservice og byens rum skal “udvikle sig”.

Med baggrund i Kultur- og Fritidsforvaltningens Kultur- og Fritidspolitik ønsker forvaltningen at: Understøtte opmærksomhed på LGBT+ borgers behov og bidrage til LGBT+ brugeres oplevelse af lighed. Dette skal gøres ved blandt andet at;

“Uddanne medarbejdere i borgerkontakt og LGBTI+ området med fokus på, at alle uanset køn, seksualitet, etnicitet, religion etc. behandles lige, hvilket i det direkte møde betyder, at borgere til tider skal behandles forskelligt”.

Selv medarbejderne på byens bemandede legepladser skal “kompetanceudvikles” til at kunne “bidrage til et positivt og givende møde med alle familiestrukturer og rumme alle”.

“Mangfoldigheden” i det nye København skal også kunne ses på byens offentlige toiletter, hvor disse skal gøre kønsneutrale.

 

I tekst og tale

Danmarks største arbejdsplads, Københavns Kommune med dens 45.000 medarbejdere, skal gå forrest i den degenererede vision om at normalisere det unaturlige. Forslaget kaldet dette for sikring af LGBT+ personers trivsel på arbejdspladsen. Derfor skal medarbejdere tilbydes foredragsholdere fra projektet Empatisk Arbejdsmarked under LGBT Danmark, og der skal etableres en særskilt LGBT+ personaleklub. Kønsneutrale toiletter skal selvfølgelig også indføres på Københavns Rådhus og i administrationsbygningerne.

Der skal indføres “mangfoldige stillingsopslag” til stillinger i Københavns Kommune, og kommunikationen til medarbejdere og brugere i Københavns Kommune skal skrives i et kønsneutralt sprog. Ligeledes skal det grafiske udtryk i Københavns Kommunes materiale afspejle byens “mangfoldighed”.

Desuden skal Københavns Kommune hvert år deltage i Copenhagen “Pride”. Det er i følge forslaget også vigtigt, at København Kommune deltager i det internationale Rainbow Cities Network og vil, når der bliver mulighed for det, søge om medlemskab af dette netværk.

 

Folket betaler

Homolobbyen, de unaturlige og alle de homofile foreninger hilser den nye handlingsplan velkommen.

– Det gør en forskel i forhold til, hvordan det enkelte individ bliver behandlet, hvis man fra kommunens side er mere opmærksom, og så giver det god mening at have en lokal plan her, fordi langt størstedelen af landets LGBT+ personer bor i hovedstaden, siger Laeth Shir-Ali, forperson for Sabaah.

På nuværende tidspunkt er alle pengene endnu ikke fundet, lyder det fra Tommy Petersen, som vil finde pengene til homoficeringen af København under budgetforhandlingerne.

De 50 konkrete initiativer kan læse her.

Kilder:
Københavns Kommune
DR

Relaterede artikler:
Nordisk homolobby, Axel Axgil og koblinger til pædofili
Homoseksuelle er ikke født homoseksuelle
Den sidste forpost i kampen mod homolobbyen!


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • I gør det bedre og bedre. Virkelig solidt stykke folkeoplysning.
  Alle jeres seneste artikler er af høj kvalitet. Det er tydeligt at der er lagt en seriøs indsats for dagen. Rigtig godt arbejde!
  Opløftende at se andre danske forsvare Naturens orden.
  Bedste hedenske hilsner.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //