Modstandsbevægelsen blev kontaktet af TV2 Nord

I kølvandet af Modstandsbevægelsens affaldsaktion kontaktede TV2 Nord organisationen for at få et interview. Modstandsbevægelsen besvarer her TV2 Nords spørgsmål. 

Søndag d. 27. maj udførte Den Nordiske Modstandsbevægelse en større landsdækkende aktion, hvor indsamlet affald fra den danske natur blev afleveret hos de ansvarshavende politikere. Der blev afleveret affald på både kommunekontorer, rådhuse og på politikeres private bopæle.

Affaldsaktionen affødte omgående en mediestorm, hvor de fleste danske medier publicerede artikler om begivenheden. Aktionen skabte også interesse for en mere detaljeret dækning af historien fra forskellige sider. Modstandsbevægelsen har takket nej til flere journalisters henvendelser, men valgte at besvare TV2 Nords skrevne spørgsmål.

Den Nordiske Modstandsbevægelse er ikke uvidende omkring mediernes evne til at fordreje sandheden og direkte lyve for deres publikum, så Nordfront publicerer her TV2 Nords spørgsmål og Modstandsbevægelsens svar allerede inden TV2 Nord modtager svarene.

 

Modstandsbevægelsens besvarelse af TV2 Nords spørgsmål

Herunder kan læses spørgsmålene fra  journalisten Lasse Dieckmann fra TV2 Nord, samt svarene fra Den Nordiske Modstandsbevægelse:

TV2 Nord:

Hvorfor vælger I at udføre denne aktion på denne måde?

Modstandsbevægelsen:

Den Nordiske Modstandsbevægelse er en ny bevægelse i Danmark. Som en ny aktør på banen søger vi at skabe så meget omtale om os selv som muligt. Hvilket vi har gjort. Medierne og folket ved nu at vi er etableret.
Vi ser os som den eneste sande miljøbevægelse i Norden, som virkelig står for en langsigtet politik som kan redde vores planet. Som en del af at praktisere vores politikker, og ikke blot tale, valgte vi at rydde op i naturen. Noget vi ønsker flere danskere ville hjælpe med. Da vi dumpede affaldet på de steder vi gjorde, sørgede vi for at kommunen ville tage sig af det, hvilket de tydeligvis ikke gjorde da det lå i naturen.

 

TV2 Nord:

Hvad håber i at få ud af den?

Modstandsbevægelsen:

På nuværende tidspunkt handler det om for Modstandsbevægelsen, at vise medierne og folket at vi er her. Og at vi er her for at blive. Vi er vokset enormt meget på kort tid, og ansøgningerne strømmer ind efter aktioner som de seneste. Vi øger vores antal og vi gør opmærksom på os selv for en indoktrineret befolkning som kun tænker på to ting når de hører ordet “nationalsocialist”, nemlig krig og jødeudryddelse. Denne opmærksomhed vi nu har skaffet os vil senere blive brugt i vores bearbejdning af folkets opfattelse af ideologien, for som de fleste selvstændigt tænkende mennesker ved, eller lærer, så er nationalsocialismen en komplet verdensanskuelse, og meget andet end hvad zionistiske historikere gennem tiden har gjort den til i deres forsøg på at tilsvine og marginalisere den.

Derudover ønsker Den Nordiske Modstandsbevægelse at holde landets politikere ansvarlige for den politik de fører. Naturen og det bæredygtige samfund danner rammerne for et helt punkt i vores politiske manifest, Vores Vej. Det er uacceptabelt at en gruppe frivillige kan samle store mængder affald i den danske natur og i byerne, mens de folkevalgte ansvarshavende sidder på kontorerne uden indblik i hvordan vores natur ser ud. Aktionen med affaldet er en symbolsk handling. Der er vigtigere og værre ting i landets miljølovgivning som skal ændres. Eksempelvis forgiftes vores drikkevand af landbruget og flere steder bor folk på V1 og V2-forurenet jord. De nationalsocialistiske værdier om at bevare naturen, må på sigt spredes rundt i verden og erstatte den nuværende, parasitiske tilgang til naturen, som mennesker har. Uden det nationalsocialistiske syn på mennesket som en del af naturen, med et unikt ansvar for at tage hånd om naturen, vil menneskeheden på sigt gå under.

 

TV2 Nord:

Lasse Olsen er tydeligt rystet, mest fordi det også har påvirket hans naboer og hans familie. Hvad tænker I om det?

Modstandsbevægelsen:

Vi tænker ikke så meget på Lasse Olsen eller de andre ansvarshavende politikere. Vores aktivister, som er ganske almindelige mænd og kvinder, har flyttet en mængde affald fra ét sted til et andet, og hængt en seddel op, hvor vi holder de forskellige politikere ansvarlige for det arbejde de er ansat til at udføre. Vores seddel er blevet kaldt en trussel, men der er ingen trusler at finde i teksten. Hvis Lasse Olsen og andre politikere og deres familier og naboer nu er nervøse for at bo i nærheden af en inkompetent politiker, burde denne politiker måske bruge mere energi på at forbedre hans felt, i stedet for at fantasere om hvad der kunne være ment og tænkt med Modstandsbevægelsens opslag. Lasse Olsen tror måske vi har udvalgt ham fordi han er ræverød, men dette er ikke tilfældet. Vi har ligeså meget foragt for de borgerlige politikere som vi har for de internationale.

 

TV2 Nord:

Flere fordømmer  aktionen og siger, at det er et angreb på demokratiet. Hvordan forholder I jer til det?

Modstandsbevægelsen:

Modstandsbevægelsens verdenssyn og den nationalsocialistiske verdensanskuelse er ikke et angreb på demokratiet. Det er et angreb på dette system som hersker i dagens Danmark, som udgiver sig for at være et demokrati.

Jeg tillader mig at citere fra Modstandsbevægelsens politiske manifest, Vores Vej, Punkt 4:

“En udbredt misforståelse, skabt gennem omfattende propaganda og tilsværtning gennem et halvt århundrede er; at vi nationalsocialister er fortalere for diktatur og er imod demokrati. Vi er utvivlsomt modstandere af, hvad der gennem de sidste årtier er kommet til at blive forbundet med ordet demokrati – som eksempelvis masseindvandring, kulturmarxisme og anti-nationalisme. Men i vores fremtidige samfund er folkestyre, statsborgernes medbestemmelsesret, samt forenings- og ytringsfrihed – indlysende rettigheder.

I det parlamentariske demokrati som folket i dag lever under i Norden, repræsenterer de forskellige politiske partier i virkeligheden blot forskellige sider af samme mønt. I de store og vigtige spørgsmål er alle politikere fortalere for den samme folkefjendtlige politik. En politik som i hovedtræk er dikteret af massemedierne, storfinansen, bankvæsnet og magtfulde lobbygrupper.

Det er naturligvis enormt destruktivt for folket, da de ledes til at tro, at de gennem stemmeretten har nogen form for medbestemmelsesret og indflydelse på den politiske udvikling i samfundet. Folket får kun indflydelse i de små sager, og kun for at aflede opmærksomheden fra de store, hvor det er de ovennævnte aktører som lægger kursen og trækker i trådene.

Denne form for ”demokrati” er Den Nordiske Modstandsbevægelse naturligvis imod. Vi ønsker at skabe en autoritær, men ikke totalitær, stat, som fra et helikopterperspektiv arbejder effektiv og målrettet for hele folket.”

 

TV2 Nord:

Skal politikere forvente flere aktioner af denne type i fremtiden?

Modstandsbevægelsen:

Landets politikere og Danmarks folk kan forvente mange flere aktioner i fremtiden, da vi er en organisation, som kæmper for markant forandring i Danmark og for en Nordisk Revolution i hele norden. Det kan være i form af blitzaktioner som de seneste, eller det kan være offentlige flyvebladsuddelinger og marches i gaderne.

Læs Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske manifest Vores Vej, Punkt 6 her.

 

Massemedier 

I det liberale demokrati vi lever i for tiden, bliver det anset som en såkaldt frihed, at en lille og skjult elite med kommercielle og folkefjendtlige interesser, kan eje danske medier, og derigennem styre folkestemningen i den retning de ønsker. Det er et faktum, at en majoritet af “danske” massemedier er jøde-styret, enten gennem stærke familieklaner som Bonnier eller gennem amerikanske banker. Derudover er det også et faktum, at disse medie-moguler bruger massive mængder af propaganda, for at indoktrinere danskere med multikulturelle og andre folkefjendtlige ideer og tanker, hvilket alt sammen gavner deres zionistiske interesser. Deres magt skal for al fremtid brydes, hvis vort folk skal overleve.

Læs Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske manifest Vores Vej, Punkt 5 her.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Tobbe Motståndsman says:

    Hell Seger kamrater!

  • Godt arbejde kammerater!!


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //