Modstandsbevægelsen svarer tilbage på lokalpolitikers forsøg på at score billige point

MODSTANDSBEVÆGELSEN: En socialdemokratisk lokalpolitiker forsøger at score billige point, ved i et Facebook-opslag at lange ud efter Den Nordiske Modstandsbevægelse. Lokalpolitikerens påstande og samfundssyn kommenteres i denne artikel.

En socialdemokratisk lokalpolitiker i Ringkøbing-Skjern kommune, Rigo Bjerren Nielsen, forsøger at score billige point med, hvis ikke hans egen klistermærkekampagne, så hans opslag på Facebook på baggrund af nogle nye klistermærker i Skjern og Tarm. På klistermærkerne står der “Nynazisme og racisme er ikke velkommen i vores samfund, #stopnordfront, #knækracisme”.

På Rigo Bjerren Nielsens Facebookside, hvor han har delt et foto af et af disse klistermærker, skriver han:

Man skal bekæmpe racisme i samfundet, da det er forbudt ved lov, af helt naturlige historiske grunde.
Hvis tavshed er samtykke, så kan nynazisme kun mødes med åbenhed og dialog, i et demokratisk samfund.
Racistiske propaganda, som vi kan se i vores bybillede i Tarm og Skjern, er ikke ok. Budskabet er død over muslimer, jøder og socialdemokrater, selv kapitalister fra Venstre, blive ikke nævnt store muligheder, i nordiskfronts fremtid.
Man kan undres, at ingen har set budskabet, der især er rettet mod de unge.
Her i lokalområdet er budskabet til løsning: lukkethed eller tysse til tavshed, som om problemet går væk med tiden, hvis vi ikke taler om det.
Alt imens problemerne optrappes, med flere opslag, flere klistermærker, og nu også med andre symboler, bliver propagandaen stadig mere massiv, det kan tolkes som større tilslutning til racisme, her i Skjern/Tarm.
Jeg er enig i budskabet. #stopnordfront #knækracisme da racisme ikke er en Dansk værdi.

Screendump fra Rigo Bjerren Nielsens facebook-side.

Det er på sin plads at kommentere på dele af Rigos påstande. Han påstår, at Den Nordiske Modstandsbevægelse er en racistisk bevægelse. Den Nordiske Modstandsbevægelse er en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation, med en ideologi som udspringer i de fundamentale naturlove, som styrer vores liv. Den bygger på en uendelig kærlighed til skabelsen i al dens mangfoldighed, en dyb respekt for naturens visdom og en brændende vilje til at bevare det liv, der er fremvokset af denne visdom, ved at organisere det menneskelige samfund i nøje overensstemmelse med disse grundlæggende love. På denne baggrund bliver det, at være imod nationalsocialismen, lige så absurd og ulogisk, som det ville være, at være modstander af tyngdeloven eller den kendsgerning, at jorden er rund. Nationalsocialismen er intet andet end anvendelsen af fysiske og biologiske lovmæssigheder på politiske, økonomiske, sociale og religiøse områder af menneskelivet, på samme måde, som de i dag anvendes på det tekniske område.

Den Nordiske Modstandsbevægelse ærer og kæmper for at håndhæve disse principper, og ser, at den massive masseindvandring vender op og ned på naturens orden. Vi anerkender, at der er forskel på racerne, og at når disse blandes, forsvinder mangfoldigheden.

Rigo Bjerren Nielsen beskriver også vores nuværende samfund som demokratisk, hvilket er en sandhed med modifikationer. Det omtales som et demokratisk samfund, men så findes der heller ikke flere ligheder med det som ordet egentlig betyder, nemlig folkestyre; Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos – folk og κρατος, krátos – styre, herredømme), oversat: folkestyre.

I det nuværende system i Danmark har folket reelt ingen magt, og de får ikke lov til at styre. De får hvert 4. år lov til at vælge deres hersker for de næste 4 år; en politiker, udvalgt af internationale zionister til at lede landet efter deres vilje. Dette er ikke demokrati i ordets oprindelige betydning.

Et system som ligger tættere på reel folkestyre, er det schweiziske system med direktedemokrati, hvor folket har overordentlig mere medbestemmelse.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil indføre en stærk og autoritær stat, som kan tage hurtige beslutninger i spørgsmål som berører hele folkets ve og vel, uden bureaukrati og parlamentarisk mundhuggeri, og da indføre et system lignende det schweiziske, så folket direkte kan påvirke de beslutninger som berører deres hverdag.

Rigo Bjerren Nielsen fortsætter sin inkompetente vrøvleretorik ved at påstå, at budskabet i Modstandsbevægelsens propaganda er ”død over muslimer, jøder og socialdemokrater, selv kapitalister fra Venstre”. Rigo Bjerren Nielsen må lide af vrangforestillinger, hvis han mener at have set en plakat eller et klistermærke fra Modstandsbevægelsen med dette budskab. Modstandsbevægelsens propaganda er i fuld overensstemmelse med organisationens politiske manifest, de 9 punkter i Vores Vej. Intetsteds står der, at grupperinger med en bestemt tro eller politisk standpunkt, skal dræbes. Derimod står der i Punk 4, at ytrings- og religionsfriheden vil bestå.

Ingen “død over muslimer” så langt øjet kan skue.

Det virker som om, at Rigo Bjerren Nielsens livlige fantasi omkring hvad nationalsocialismen drejer sig om, får sin næring fra skønlitteraturen og de farvestrålende Hollywood-produktioner.

Afslutningsvist nævner Rigo Bjerren Nielsen de danske værdier. Hvad er danske værdier? Er det særligt dansk som politiker, at ville ”knække” en registreret og lovlig forening? Er det en dansk værdi at føre en folkemordspolitik, ved at lade horder af racefremmede unge mænd komme hertil, så de kan blive forsørget af samfundet, skyde i gaderne og få raceblandede børn med demoraliserede unge danske kvinder? Er det særligt dansk, at malke enhver borger for så mange skatte- og gebyrkroner som muligt, mens man redder bankerne, og deltager i udenlandske krige for skattekronerne? Er det en dansk værdi, at langt de fleste af de politikere som ender med at blive statsministre, forinden har deltaget i lukkede, hemmelige Bilderberg-møder sammen med elitens topfolk, hvor beslutninger tages, som ikke kommunikeres ud til folket? Er det typisk dansk, at en minister efter blot ét år i tjenesten, sikres en pension, som det vil tage en HK’er 40 år at optjene? Er det en dansk værdi, at lade landbruget forgifte vores allesammens drikkevand, for at kunne sikre en overproduktion af fødevarer?

Vi, i Den Nordiske Modstandsbevægelse, mener ikke, at disse problematikker kan betegnes som ”danske værdier”, og listen kunne fortsætte i det nærmest uendelige. Derfor kæmper vi, til sejr eller død, for nationalsocialismen og afviklingen af det nuværende ”demokratiske” system. Og om vi forsøges tiet ihjel eller udstillet på forskellige politikers private Facebook-sider, vil vi fortsætte folkeoplysningen og vores propagandaoffensiver i den vished om, at vi kæmper mod det unaturlige og perverterede, det folkefjendtlige, løgnagtige og forræderiske, og vi vil sejre.

Relaterede artikler:
Er Den Nordiske Modstandsbevægelse udemokratisk?
Nationalsocialismen – det nordiske folks naturlige verdensanskuelse
Hvad er nationalsocialisme?


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • ((((((danske værdier))))))

  Men helt seriøst hvad er der dansk med de værdier? Jeg fatter ikke hvordan globalistiske kulturmarxistiske værdier er danske på nogen måde.

 • Hil Sejr

 • PeterNord says:

  Meget komisk at de kalder national-socialister for ”ny” nazister. Hvad er der nyt ved national-socialismen? National-socialistiske idéer er en genklang af det vi alle sammen godt ved er rigtigt. Det er et naturligt verdensyn. En kamp for naturen og en hjemkomst til den måde naturen ønsker os at leve på. Som vi burde leve på.

  Det burde mere være kommunisterne der kaldes ”ny kommunister” fordi førhen smed kommunisterne i det mindste junkies og folk som ikke gad arbejde i fængsel. Idag er kommunisterne sammensat af junkies og folk som ikke gider arbejde.

  1488 o/


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //