PFAS i grundvandet i hver femte kommune

MILJØFORURENING: Overalt i Danmark er drikkevandsboringer ramt af de sundhedsskadelige PFAS-kemikalier. 20 kommuner har fundet PFAS over grænseværdien i drikkevandet.

En rundspørge foretaget af TV2 har vist at hver femte kommune har én eller flere indvindingsboringer til drikkevand, der er ramt af PFAS over grænseværdien for drikkevand. I alt drejer det sig om 79 boringer ud af de omkring 7000 indvindingsboringer på landsplan.

Det betyder, at vandet i de forurenede boringer ikke er egnet til drikkevand, medmindre det enten fortyndes eller renses.

En af de kommuner, der er særligt hårdt ramt af »evighedskemikalierne«, er Frederikshavn Kommune, hvor Skagen ligger. Selvom alle vandboringer i Skagen ligger i et beskyttet naturområde udenfor Skagen by, er 29 ud af 31 af boringerne forurenet med de sundhedsskadelige kemikalier.

Den foreløbige løsning på problemet er at blande det PFAS-forurenede vand fra Skagen sammen med rent vand, der leveres via en rørledning fra byen Tolne næsten 40 kilometer væk.

Læs også: Myndigheder har i årevis vidst, at det regner med PFAS i Danmark – uden at handle

Det er problematisk, at så mange boringer er ramt, mener Amalie Timmermann, der er forsker på Statens Institut for Folkesundhed.

– Det er rigtigt alvorligt. Det her er et stof, som vi ved har en masse sundhedsskadelige effekter både på voksne og især også på børn, så det er absolut bekymrende. De er desuden utroligt svære at nedbryde, så når vi først får dem ind i kroppen, så er de rigtig svære at komme af med igen, og det betyder, at hvis vi udsættes for dem hver dag, så ophobes de i vores krop over tid, siger Amalie Timmermann.

Læs også: Komplet forbud mod PFAS er eneste langsigtede løsning

Der er fundet PFAS i drikkevandet såvel som i nedbøren. Der er PFAS i havet omkring os, der spredes PFAS på markerne, der er PFAS i vores fødevarer, der er PFAS i mennesker og det nedbrydes stort set ikke. De giftige »evighedskemikalier« er yderst skadelige for folkesundheden og forøger blandt andet risikoen for kræft og formindsker reproduktionen.

Modstandsbevægelsens aktivister gennemførte i november en landsdækkende aktion mod den parlamentariske »demokratiske« institutions uansvarlighed og folkefjendtlighed.

Deltag i kampen for folkets beståen og for et miljø som muliggør sundhed og reproduktion sammen med os!

Send en ansøgning til Modstandsbevægelsen nu!


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //