Race – det afgørende spørgsmål
#1: Hvad er racer?

RACELÆRE: «Race – det afgørende spørgsmål» af Jürgen Rieger, kapitel 1: Hvad er racer?

Man kan pr. definition gå ud fra det ydre udseende (fænotype) eller arvetypen (genotypen).

«En race defineres som en gruppe mennesker som karakteriseres ved arvelig morfologiske (anatomiske), fysiologiske og sjælelige egenskaber, som er begrænset i deres variationsbredde». (1) Fra et genetisk standpunkt er (en) race en «folkegruppe som har del i en fælles genotype (gene pool). Denne adskilles fra genotypen til enhver anden folkegruppe gennem genhyppigheden, dvs. gennem den relative hyppighed af disse arvelige egenskaber». (2)

Det må her betones, at da racen er et udtryk for den organiske natur, vil ingen enkelt egenskab, men en kombination af egenskaber kendetegne den enkelte race. Ikke ethvert kendetegn er i alle tilfælde egnet til at måle uligheden mellem racerne. (Intelligens, f.eks., adskiller europider og negroider, men ikke europider og mongolider).

For at kendetegne en race bruges sædvanligvis følgende kriterier: Kropshøjde, kropsform, hårvækst, ledmål, fodform, skalleform (rund- lav- og højskallet), enkelte hoveddele (hageform, næseform og -størrelse, læber, øjesnit og øjenfarve), hårfarve og hårtype (glat, kruset), hjernestruktur og hjernevægt, hudfarve, åndelig ydeevne (intelligens, evner), temperament (egenskaber). Tilhørigheden til en stamme, et folk eller et sprog fortæller intet om racetilhørigheden. Mennesker af nordisk race finder man i Sverige, såvel som i England eller Tyskland, mennesker ar alpin (ostisk) race i Rusland, såvel som i Tjekkoslovakiet og Frankrig. «Romanere», «slavere» eller «indogermanere» er ikke racer, men sproggruppebetegnelser.

«Ren» er et medlem af en race  når vedkommende har de kendetegn som er karakteristiske for racens fænotype, og har ingen eller meget få afvigende kendetegn fra andre racer.

  1. Donald A. Swan, «The Anatomy of a Controversy», del III, s. 31
  2. Robert Kuttner, «Race and Modern Science», s. XIV

Tidligere publiceret:
Forord og bibliografi
Race – det afgørende spørgsmål #1: Hvad er racer?
Race – det afgørende spørgsmål #2: Hvilke racer findes der?
Race – det afgørende spørgsmål #3: Racernes oprindelse
Race – det afgørende spørgsmål #4: Racernes ulighed
Race – det afgørende spørgsmål #5: Hvad er årsagen til raceforskelle?
Race – det afgørende spørgsmål #6: Raceblanding
Race – det afgørende spørgsmål #7: Hvorfor findes der raceblanding?
Race – det afgørende spørgsmål #8: Racekonglomerat
Race – det afgørende spørgsmål #9 Raceværdi


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //