Skovvejen til en ny frihed


KOMMENTAR: Et kig nogle af hovedpunkterne i Ernst Jüngers bog »Skovvejen«, der handler om, hvordan friheden genoprettes efter en periode med tyranni.
0


Et medlems syn på politiet


KOMMENTAR: Jerry Olsson fortæller om sit syn på politiet og sine tanker om, hvordan man skal håndtere politiet.
0


Bekæmp naivitetens plage


KOMMENTAR: Ulf Larsson giver sine tanker om overdreven naivitet i kampen og afslører, hvad der driver ham fremad.
0


Feminismen – kvindens største fjende


IDEOLOGI: Et kvindeligt medem af Modstandsbevægelsen skriver i dag på den internationale kvindedag om feminismens skadelige indvirkning og vigtigheden af enhed mellem mænd og kvinder for racens og familiens bedste.
0


Ære, hæder, loyalitet og pligt


KOMMENTAR:
Redechef Daniel Gerdås reflekterer over manglen på højere idealer i dagens samfund og fremhæver tre eksempler fra fortiden til inspiration.
0


Vold – den første byggesten i enhver civilisation


IDEOLOGI:
Voldshandlinger bliver ofte opfattet som noget dårligt i dagens samfund. Det er ufortjent, eftersom vold er limen i ethvert menneskeligt samfund.
2


Nationalsocialisme – et spørgsmål om ansvarlighed

generationsansvar-löpsedel IDEOLOGI: Når man taler om nationalsocialismen har ansvaret for racen og folket altid højeste prioritet. 0


Marxismens åndelige terror – uddrag fra Min kamp


IDEOLOGI:
I denne artikel fortsætter Lukas Lindgren med at diskutere forskellige passager i Adolf Hitlers bog og kommer her ind på den røde globalistiske socialisme.  
0


Radikalisme eller kompromis


KOMMENTAR: Den følgende artikel er oprindeligt et foredrag af Patrik Dyrsch fra Modstandsbevægelsen.
0


Den revolutionære kamp skal forblive radikal!


IDEOLOGI: Her følger en ideologisk artikel fra Samuel Almroth, der skriver om vigtigheden af ​​radikal og revolutionær kamp.
0


// //