Et tilbageblik på kampåret 2018 i Danmark

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Nordfront ser her tilbage på det forgangne kampår 2018 og bringer højdepunkterne.

2018 blev året, hvor modstanden vågnede i Danmark. Allerede i sidste del af 2017 samlede de rigtige personer sig under modstandsfanen, og gennem forskellige aktiviteter som banneraktioner, offentlige flyvebladsuddelinger, daglig basisaktivisme og flere spektakulære aktioner, har Den Nordiske Modstandsbevægelse for alvor vist, at modstanden i Danmark lever og vokser.

Her følger højdepunkterne fra 2018:

December/Januar

– Banneraktion ved Århus.

En gruppe aktivister gennemførte d. 31. december en spektakulært banneraktion fra en motorvejsbro ved Århus, og skød på denne måde kampåret 2018 i gang med stil og kraft.

Se video fra aktionen her:

– Kampdag i Syddjurs

En kampdag blev afholdt på Syddjurs, hvor dagen startede med ideologisk diskussion og senere kamptræning, hvor forskellige kampteknikker blev gennemgået, før aktivisterne indtog gaderne i Ebeltoft, for at sprede propaganda og hænge bannere op.

Se video fra aktionen her:

Februar

– Banneraktion i Viborg

Modstandsfolk gennemførte en vellykket banneraktion med faner, røg og nødblus fra en bro i Viborg. Efter aktionen blev der bragt hundredvis af flyveblade ud til områdets postkasser.

Se video fra aktionen her:

– Aktivisme i Roskilde og Glostrup

Danske modstandsmænd var denne gang på Sjælland. Der blev uddelt nogle hundrede flyveblade og sat klistermærker op i et af Roskildes boligkomplekser, før man begav sig til Glostrup, for at gennemføre en banneraktion fra en motorvejsbro.

Se video fra aktionen her:

Marts

– Fællesdag i Kastrup

Modstandsfolk fra hele landet var samlet i Kastrup til fælles materialedag. Der blev produceret bannere, netværket og spredt propaganda i området i form af flyveblade og klistermærker. Der blev desuden afholdt rekrutteringsmøder, og endnu en gruppe medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse tilsluttede sig kampen!

– Banneraktion i 4 forskellige byer

En nat i marts udførte Den Nordiske Modstandsbevægelse en koordineret banneraktion i 4 byer landet over. Der blev sat bannere op på motorvejsbroer i København, Odense, Ålborg og Esbjerg. Et af stederne var politiet på pletten og tog banneret ned. De 3 andre steder forløb aktionerne uden problemer og morgenbillisterne kunne nogle timer senere læse Modbevægelsens budskaber på deres vej til arbejde.


April

– Aktion mod kulturmarxistisk fremstød i København

Den Nordiske Modstandsbevægelses aktivister lavede i dag en aktion ved Vestindisk Pakhus i København, for at demonstrere mod den subversive og degenererede kunst i forbindelse med opstillingen af statuen af Mary Thomas; den sorte plantagearbejder som stod bag optøjerne og mordbrandsoprøret på Sankt Croix i 1878.

– Mindesdag d. 9. april

Modstandsbevægelsens aktivister var i weekenden op til d. 9. april samlet for at mindes de faldne danske helte, som kæmpede side om side med tyskerne under krigen. Weekenden var arrangeret af rede 1, og bød på samvær , bålsnak og konkurrencer i friluftfærdigheder, samt en markering af de danske heltes offervilje under anden verdenskrig, udført ved en mindesten i det midtjyske.

Se video fra weekenden her:

– Hitlers fødselsdag

D. 20. april 2018, fejrede Den Nordiske Modstandsbevægelse Hitlers fødselsdag, og markerede dagen med en landsdækkende koordineret aktion, hvor fødselsdagsplakater blev sat op i 11 landets byer.

Maj

– 1. maj demonstration i Ludvika i Sverige

Den Nordiske Modstandsbevægelse gennemførte to historiske 1. maj demonstrationer i de svenske byer Ludvika og Boden. Danske aktivister var med i Ludvika.

Se video fra 1. maj demonstrationen i Ludvika her:

– Aktion mod Frimurerlogen i Skjern 

Aktivister fra rede 1 spærrede i dag indgangen til Frimurerlogen i Skjern af med afspærringsbånd og satte klistermærker op på logens område på Stauningvej 10 i Skjern.

– Banneraktion i Herning 

Rede 1 hang ved daggry et banner op på en motorvejsbro ved Herning forud for en stor sportsbegivenhed i Boxen.

– Aktion mod den folkefjendtlige Per Arnoldis “kunst” i Skjern og Tarm

Aktivister gennemførte en aktion mod den folkefjendtlige Per Arnoldis dekadente kunst i byerne Skjern og Tarm. 

Per Arnoldi er kendt for sine “kunstværker” bestående af farverne rød, gul og blå, og med disse tre farver skaber han intetsigende, degraderende, nærmest infantile “kunstværker”.

Arnoldi er en erklæret antifascist og har tætte bånd til jødiske kredse. I 1993 skabte han plakaten “Det knækkede hagekors”, som et antifascistisk logo til brug på 50-årsdagen for fejringen af de danske folkeforrædere, de såkaldte modstandsfolk under Anden Verdenskrig.

Se video fra aktionen her:

Arnoldi-aktionen fik massiv omtale i løgnepressen. Læs mere her.

– Modstandsbevægelsen udførte en pan-nordisk affaldsaktion 

Den Nordiske Modstandsbevægelse gennemførte en pan-nordisk aktion med udspring i Punkt 6 i Vores vej. I hele Norden har Modstandsbevægelsens kampgrupper arbejdet for at rydde op i naturen. 

Da det er landets politikere der har ansvaret for at føre en ansvarlig politik, som sikrer et bæredygtigt samfund som ikke hæver sig over en tilsvinet og nedprioriteret natur, har Den Nordiske Modstandsbevægelse afleveret det indsamlede affald hos de ansvarshavende. Der er afleveret affald til både rådhuse, kommunekontorer og til politikeres private bopæle over hele norden.

Der blev samlet affald i Aalborg Kommune, Varde Kommune, Horsens Kommune, Halsnæs Kommune og Rudersdal Kommune. I hvert område blev et informationsskilt stillet op med teksten:

Fælles for alle ideologier og systemer i regeringen i dag er, at fundamentet for beslutninger bygger på tanker, der benægter naturen og som ser mennesket som naturen overlegent. Både multikulturalismen og kapitalismens evige udnyttelse af naturens ressourcer overtræder den naturlige orden og vil blive straffet nådesløst, når naturen går til modangreb. Prisen fremtidige generationer vil blive nødt til at betale, vil komme i form af ødelagte økosystemer, overbefolkning, hungersnød, udmattede naturressourcer m.m.

Som nationalsocialister anerkender vi, at mennesket er en del af naturen og derfor må leve under naturens love og vilkår. Den Nordiske Modstandsbevægelse er det eneste politiske alternativ, der helhjertet bekymrer sig for naturen, inklusiv den biologiske mangfoldighed af menneskeheden jorden rundt. De nationalsocialistiske værdier om at bevare naturen, må på sigt spredes rundt i verden og erstatte den nuværende, parasitiske tilgang til naturen, som mennesker har. Uden det nationalsocialistiske syn på mennesket som en del af naturen, med et unikt ansvar for at tage hånd om naturen, vil menneskeheden på sigt gå under.

I det liberale demokratis tidsalder er mennesket i høj grad blevet forvandlet til en parasitisk skabning, som dræner jordens ressourcer og behandler den hensynsløst for enten at tilfredsstille sin egen livsstil eller gøre rige mennesker endnu rigere. Den Nordiske Modstandsbevægelse vil bekæmpe dette ved at stå i spidsen for de grønne værdier som nationalsocialismen altid har værnet om. Ved at leve naturligt og tænke langsigtet, kan vi skabe en bæredygtig planet for vores børn og børnebørn.

Juni

– Den Nordiske Modstandsbevægelse mødtes med Der Dritte Weg

Den Nordiske Modstandsbevægelses danske gren mødtes med den tyske nationalrevolutionære socialistiske organisation, Der Dritte Weg, i Faaborg på Fyn. Der har tidligere været en god kontakt mellem Der Dritte Weg og Den Nordiske Modstandsbevægelses afdelinger i de øvrige nordiske lande, og nu skulle broderskabsbåndet også bindes med den danske afdeling.

– Aktivistdagene 2018

Vejret var godt, og den dybe skov et hemmeligt sted i Danmark var rammen, da Modstandsbevægelsen afholdte de første af mange fremtidige årlige Aktivistdage for de mest engagerede medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Arrangementet markerede for alvor Modstandsbevægelsens rodfæste i Danmark og var hærdende for medlemmernes sammenhold og fællesskabsfølelse.

Aktivistdagene 2018 bød på taler, foredrag, netværking, træning og afholdelses af den fysiske test for aktivister i Den Nordiske Modstandsbevægelse. Simon Lindberg var til stede og annoncerede en række nyheder. Her blev blandt andet en ny redeleder udnævnt, og en mindre gruppe af de mest loyale og engagerede medlemmer blev forfremmet til aktivister og fik overrakt den ærefulde aktivistnål.Juli

– Modstandsbevægelsens første offentlige flyvebladsuddeling 

Den første af mange offentlige flyvebladsuddelinger på dansk grund blev gennemført i Helsingør. Modstandsbevægelsens aktivister havde gjort opstilling med banner og faner på gågaden i Helsingør og delte her flyveblade ud til gågadens besøgende. Der blev på 3 timer delt mere end 600 flyveblade ud, og flere borgere fik muligheden for at tale med repræsentanter for modstandsbevægelsen.

Se video fra aktionen her:

– Offentlig flyvebladsuddeling i Kolding 

Der blev delt mange hundrede flyveblade ud til folket, da Modstandsbevægelsen indtog Tombolapladsen i Kolding. De fleste tog godt imod flyvebladene, og nogle fik sig en længere snak med aktivisterne. En enkelt mand gav aktivisterne disse ord med på vejen; “Det er en god ting I er kommet frem”.

Se video fra aktionen her:

August

– Knus homolobbyen – Aktivisme i København 

Aktivister fra Rede 2 gik i anledning af homolobbyens dekadence-uge “pride week” aggressivt til værks i rødlingernes højborg København! Langs den rute, der er planlagt til deres uhumske optog, blev der opsat 50 plakater i fuld offentlig skue, samt fjernet forræderisk propaganda fra Antifa. Til slut på aktionen blev der erobret 2 homo-faner som senere blev brændt.

Se afbrændingen af homoflaget her:

September

– Offentlig flyvebladsuddeling i Svendborg 

Aktivister fra Modstandsbevægelsen gennemførte en offentlig flyvebladsuddeling i Svendborg på Fyn. De handlende på den travle gågade var både interesserede og snakkelystne. Det blev til flere gode debatter med både tilhængere og meningsmodstandere.

Se video fra aktionen her:

Oktober

– Aktion mod Finlands ambassade i København

Højesteret i Åbo, Finland, meddelte fredag d. 28. september, at Den Nordiske Modstandsbevægelse forbydes i landet. Derfor klatrede aktivister fra Modstandsbevægelsen i Danmark op på et stillads udenfor Finlands ambassade i København og satte et banner op med teksten: “Vi kan ikke stoppes“.

Området udenfor ambassaden blev desuden spærret af med afspærringsbånd.

Se video fra aktionen her:

– Banneraktion i forbindelse med israelsk statsbesøg i Danmark 

I forbindelse med den israelske præsidents besøg i Danmark udførte Den Nordiske Modstandsbevægelse en aktion i Gilleleje natten inden Rivlin skulle besøge byen for at holde liv i fupfortællingen om holocaust. Her blev der opsat bannere flere steder med teksten “Holocaust er fup”.


– Holocaust er fup

I en hel måned blev der afholdt en storstilet landsdækkende “Holocaust er fup”-kampagne, hvor der på daglig basis blev opsat plakater og bannere, sideløbende med en massiv dækning af holocaust-fupnummeret på nordfront.dk.
– Offentlig flyvebladsuddeling i Slagelse 

Modstandsbevægelsens aktivister havde gjort opstilling med banner og faner på Nytorv i Slagelse, da der i weekenden endnu engang blev uddelt flyveblade til folket.

Det blev til til et par gode timer i den kolde oktoberblæst, hvor mange forbipasserende fik en ideologisk snak med en modstandsmand, og fik et flyveblad med hjem.

Se video fra aktionen her:

November

– ELÄKÖÖN VASTARINTALIIKE

I en lille uge kørte en pan-nordisk kampagne under navnet ELÄKÖÖN VASTARINTALIIKE! – FINLANDS SAG ER VORES! Modstandsbevægelsen i Finland stod foran et forbud og hele Norden støttede op bag den finske gren med plakater og bannere med denne tekst.Aktivister i hele Norden gennemførte på samme dag en banneraktion ved de finske ambassader i de forskellige lande i protest over det finske styres beslutning om at forbyde Den Nordiske Modstandsbevægelse i landet.


December

-Storstilet propagandaaktion i Viborg mod homolobbyen 

En gruppe aktivister var her til aften på en propagandaaktion i Viborg mod homolobbyen. Danmarks justitsminister og homofile, Søren Pape, bor i Viborg med sin racefremmede mand, og derfor blev Viborg udset som målet for denne store propagandaoffensiv mod homobevægelsen og det dekadente unaturlige.

-Aktion mod homolobbyen – Lambda i Odense

Foreningen Lambda i Odense, har foruden værestedet på Brogade også en foredragsgruppe, som tilbyder folkeskoleelever foredrag om det at være homofil, samt introduktion til foreningens politiske arbejde.

Modstandsbevægelsens aktivister afspærrede derfor indgangen til homo-baren med afspæringsbånd, og opsatte Knus Homolobbyen-plakater på stedet. En plakat med en passage fra Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske manifest, punkt 7, blev sat op på døren til de homofiles lokaler:

Et våben i kulturmarxismens folke- og familiefjendtlige arsenal er homolobbyen og dens kamp for, blandt andet, at knuse den såkaldte heteronorm – det vil sige den naturlige struktur i ethvert sundt og rask samfund. I kraft af den efterhånden svært indflydelsesrige homolobby er homoseksualitet efterhånden blevet relativt normaliseret i samfundet, og betragtes i mange tilfælde som noget attraktivt i debatklimaet i både kulturen og medierne. Et eksempel på dette er, at både politikere, såvel som kulturpersonligheder, deltager i offentlige ’pride-festivaller’. Andre eksempler kan ses ved lovændringer, som nu tillader såkaldte ægteskaber for homoseksuelle, eller retten for homoseksuelle til at adoptere børn. Modstandsbevægelsen mener at kun en mand og en kvinde kan indgå ægteskab og stifte familie, og at adoption skal være forbeholdt den naturlige familiekonstellation. 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Fremhæve og ophøje den traditionelle familie (kernefamilien), som det ideelle og naturlige.
• Kriminalisere homolobbyen og anden folkefjendtlig propaganda som aktivt modarbejder og forsøger at bekæmpe den naturlige orden.
• Forbyde homoseksualitet i det offentlige rum.


Denne årets sidste større aktion viste sig at skulle starte en større mediestorm og viser, at Modstanden i Danmark gennem året kun er taget til i styrke og engagement.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • 2018 har været et godt år. 2019 bliver endnu bedre, der bliver kun flere og flere aktioner fra nu af.

 • Riktigt imponerande kämpar danska kamrater!

 • Anders Jonsson says:

  Otroligt glädjande och positivt…

 • Jacob Vullum Andersen says:

  Vi har grund til at føle os stolte kammerater. Det er gået ret hurtigt med at få en jernkerne etableret her i landet.
  Jeg ser frem til det nye kampår.
  Hil sejr!

 • Martin Durvad says:

  Rigtig godt arbejde kammerater, og lad os sørge for at 2019 bliver endnu mere spektakulært, og bringer os tættere på vor mål.
  Et frit og forenet norden!
  Hil Sejr

 • Rammen for Nordisk Revolution i Danmark blev stablet på benene i 2018. I 2019 og de fremtidige, sejrrige kampår skal det kun gå fremad. Hil Sejr!

 • Jacob Friis Nielsen says:

  Til medlemmer og støtter af Nord-Front
  Et Lille kritisk indslag
  For det første acceptere jeg jeres politiske holdninger, hvad i står for, også selvom jeg er fuldstændigt imod Nord-fronts politiske mål.
  Spørgsmål til debat:

  Hvordan kan man modsige en udryddelse af 5-6 millioner jøder (holocaust) under 2. verdenskrig, selv med utallige beviser og udtalelser fra ofre og deres familier?

  Hvordan kan man være imod homoseksualitet, hvor man fratager en borgers mulighed for at være sig selv, på baggrund af ens seksualitet, og følelser til en anden person.?

  Hvordan kan man hylde en person, der har omkring 62 millioner mennesker på samvittigheden, og er skyld i en af de største omvæltninger i verdenshistorien?

  Til slut
  Hvordan kan man være mennesker med jødedom som religion, uden videre at vide noget om personen, men kun på baggrund af deres religion?

  Mvh
  Jacob

  • Kristian Niss says:

   -utallige beviser…
   Hvilke. Lampeskærme af menneske hud? Skorstene der blev opført efter krigens afslutning? Et bjerg af sko?
   -udtalelser fra ofre…
   Hvis de var ofre ville de ikke udtale sig. De ville være døde. Hvis du ville dræbe fangerne havde du skudt dem. Ikke gasset dem med insektmiddel bag trædøre. Koncentrationslejrene var at finde overalt. Der var også koncentrationslejre i USA. Når man er i krig mod et folk kan man ikke have dem til at rende frit i ens samfund mens mændene er på frontlinjen. Tyskerne tolererede ikke at jøderne løb rundt på samme måde som amerikanerne ikke tolererede at tyskere, italienere og japanere var frie i USA.
   -Hvordan kan man være imod homoseksualitet…
   De fleste mennesker er imod homoseksualitet. Det er kun i vestlige lande i de sidste 30-50 år at folk ikke er modstandere af homoseksualitet. 99,99 % af dine forfædre kendte ikke til homoseksualitet og ville væmmes sig hvis nogen fortalte dem om det. Det er ufrugtbart og unaturligt. Det er bogstaveligt en perversitet.
   -Hvordan kan man hylde en person…
   Kilde mangler. Hitler startede ikke krigen. Krigen blev startet af Jøderne, Briterne og de ”allierede” som tvang tyskerne til at underskrive Versaillestraktaten. Desuden kom der ikke en omvæltning i verdenen. Den dekadens vi så før 2. verdenskrig er tilbage, og det bliver værre og værre år for år.
   Desuden er vi Den Nordiske Modstandsbevægelse. Nordfront er vores medieplatform.

  • Anon A. Anonsen says:

   Er ikke medlem, men sympatisør.

   Der er ikke nogen grund til at modsige holocaust. Det falder hurtigt fra hinanden, hvis man åbent kunne tale om det, hvilket jo også er derfor det i de fleste europæiske lande er strengt forbudt. Visse lande kan det give op omkring 20 års fængsel bare for at stille spørgsmål, der iøvrigt aldrig er blevet besvaret, eller for bare at påpege de absurde fortællinger, der er gjort til virkelighed.
   F.eks. at der var rutsjebaner, hvor vognene, fyldt med jøder, tippede og væltede dem ind i brændeovne, eller at de (jøderne) blev bundet fast til onanimaskiner, der gokkede løs indtil de døde.
   At der stod gejsere af blod op fra jorden pga. alle de døde begrave jøder. (Simon Wiesenthals udtalelser fra 1950erne)
   ALT, hvad der er sagt, og fra hvem som helst, blev accepteret som den pureste sandhed og er blevet en religion, man SKAL tilbedes (ellers er der jo som sagt fængselsstraf)

   Hvis man ved at pille ved små ting kan se en masse fejl og mangler, er det det mest logiske at gå videre og undersøge, hvad der ellers kunne være falsk. F.eks. vil man undre sig over at mindepladen ved Auschwitz fra før 1991 havde tallet fire millioner. At 4 millioner, samlet set, var blevet myrdet lige dér.
   Efter 1991 er tallet ændret til 1.5 millioner samlet set.
   Begynder man så på det, og undrer sig, spørger man sig selv om på et tidspunkt, hvad grunden til det så er. Grunden til at det skulle være opdigtet.
   Det må man jo ikke.

   Forklaringen er ellers ret simpel.

   1) En masse jøder, hvoraf mange slet ikke var i nogle lejre, har løjet og opdigtet ting for deres egen vindings skyld. Der var/er jo penge i at være sådan en overlever, og så kan man blive kendt og holde foredrag. Ikke kun jøder vil udnytte sådan en gylden chance, selvom deres griske, hensynsløse natur gør dem langt, langt mere tilbøjelige til det

   2) Det giver jøderne et enormt frirum til at kunne gøre lige hvad de har lyst til.
   Som gruppe, men også som individer. Hver gang en jøde gøre noget, der ellers er både kriminelt og uetisk, så kan de lige referere til holocaust.

   3) Det er en jødisk profiti og egentlig også en regel, der skal opfyldes, for at kunne gøre krav på Israel og for at deres Messias kan vende tilbage og regere i den nye verdens orden.
   6 millioner af dem skal omkomme i et hav af flammer.
   (En del gange har rabbinere og jødiske grupper grædt op om de hellige 6 millioner jøder, der bliver brændt og myrdet på brutale måder. En af de kilder, som bliver henvist mest til er fra 1919 i American Hebrew “The Crucifixion of Jews Must Stop”)

   Ang. vidneudsagn, så er det værd at huske på at der er omkring 50.000 optagelser af personer, der var i lejrene. Altså reelle vidner.
   Disse personer er bestemt ikke enige, og en del, også jøder for den sags skyld, siger det helt modsatte af, hvad vi ellers har lært.
   Jeg tror det var Ernst Zündel, som lavede en dokumentar om det, men er ikke helt sikker. YouTube har for længst pillet sådan ned.

   Det er vigtigt at kunne skelne. De påståede holocaust, som jeg nævnte med artiklen fra The American Hebrew, og så holocaust fra omkring 1939 til 1945, er, at mens det ene ikke bygger på noget egentlig konkret, så gør det andet. Der VAR lejre, og rigtig, rigtig mange mennesker omkom på forskellige måder i de lejre. (En enorm synder blev forskellige sygdomme, der kunne sprede sig som en steppebrande)
   Der er helt uden tvivl historier, der er sande, eller i hvert fald deltvis sande, men det er i sin HELHED falsk.

   Homoseksualitetsspørgsålet. Man er som sådan ikke imod en person, der måtte være interesseret i en anden mands røvhul, men det er ikke normalt. Flertallet af mænd, det absolutte flertal af mænd, synes IKKE at andre mænds røvhuller er spændende på nogen måde. Tværtimod.
   Det betyder at det er unormalt.
   Du kan også sagtens argumentere for at det er naturligt at have sex med sin hund, for hey, det er biologisk og desuden har folk altid gjort det, (ja, det har folk nemlig altid gjort. Altså nogle FÅ) men det betyder ikke at det skal hyldes og normaliseres.

   Hvor kommer dit tal 62 egentlig fra?
   Nå, men her giver jeg et kort svar.
   Der er ingen, der hylder en mand for at have 62 millioner menneskers liv på samvittigheden (det er noget fis, men jeg går med på din præmis)
   Man hylder en mand for at opnå, hvad han gjorde og fordi han, og millioner af beundrende europæere, drømte om denne anden, anderledes verdensorden.
   En naturlig verdensorden. En ægte, ærlig, reel og mangfoldig verdensorden.
   Han hyldes for at vise os, hvad det kunne have været. Hvad man kan, hvis man vil det. For at være en af de få europæere, som virkelig gjorde, hvor de fleste aldrig ville kunne.
   Han hyldes fordi han inspirerede og INSPIRERER!

   Dit sidste spørgsmål er jeg ikke helt sikker på, jeg forstår ordenligt.

   Mvh. Anon

 • Mycket imponerande kamparbete! Bra jobbat och fortsatt lycka till!


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //