Affaldsdepoter forurener Roskilde Fjord med PFAS og fenoler

NATUR: En forureningsundersøgelse foretaget af Region Hovedstaden har afsløret alarmerende fund af giftige stoffer, der lækker ud i Roskilde Fjord fra gamle affaldsdepoter nær det tidligere stålvalseværk i Frederiksværk. 0


PFAS i grundvandet i hver femte kommune

MILJØFORURENING: Overalt i Danmark er drikkevandsboringer ramt af de sundhedsskadelige PFAS-kemikalier. 20 kommuner har fundet PFAS over grænseværdien i drikkevandet. 0


National PFAS-aktion


AKTIVISME: I kampen for folkets beståen og et miljø som muliggør sundhed og reproduktion har Modstandsbevægelsen igangsat en national aktion imod den parlamentariske »demokratiske« institution. (Opdateret kl. 22:39)
0


Alle har PFAS i kroppen – Sundhedsstyrelsen svigter


MILJØFORURENING: PFAS er en samlebetegnelse over en række syntetiske fluorstoffer, som er yderst skadelige for kroppen – og alle har dem i sig.
0


Komplet forbud mod PFAS er eneste langsigtede løsning


MILJØFORURENING: Selvom analyser ikke har fundet PFAS i røgen fra affaldsforbrændingsanlæg, giver stoffet alligevel anledning til både panderynker og omfattende undersøgelser om hvorvidt PFAS udledes ved affaldsforbrænding. Et komplet forbud mod PFAS i produkter er dog den eneste langsigtede løsning, mener Dansk Affaldsforening.
0


Danske landmænd spreder PFAS på markerne når de gøder


MILJØFORURENING: Spildevandsslam indeholder PFAS-kemikalier, men spredes alligevel i stor stil på landbrugets marker.
0


Myndigheder har i årevis vidst, at det regner med PFAS i Danmark – uden at handle


MILJØFORURENING: I mere end 15 år har Miljøstyrelsen haft kendskab til fund af PFAS i dansk regnvand, men styrelsen har ikke undersøgt problemet nærmere.
2


// //