Wikipedias side om Den Nordiske Modstandsbevægelse: Fortsættelse om løgnene

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Wikipedias artikel indeholder endnu flere løgne. Hvilke løgne og hvorfor? Dette er del 3 af 5 i en artikelserie om Wikipedia-siden om Den Nordisk Modstandsbevægelse.

I forrige artikel blev flere af de grove løgne på Wikipedias side om Den Nordiske Modstandsbevægelse fejet af bordet. En hel artikel på mere end 1600 ord kunne kun skrives, for at komme igennem bare introduktionsteksten om organisationen. I denne artikel vil vi se på de mest alvorlige løgne i de resterende dele af Wikipedias artikel om Modstandsbevægelsen, som omhandler bevægelsens historie, ideologi, organisering og lovbrud.

Vi tager dem i rækkefølge og starter således med historie. Her er én ting som stikker ud, nemlig dette:

I efteråret 2015 blev det kendt, at SMR blev støttet økonomisk af den russisk-imperiske bevægelse (RID), en højreekstremistisk og paramilitær russisk organisation, der er imod Putin og den russiske stat, og som også sender frivillige soldater til den pro-russiske side i Østukraine.

Økonomisk  støtte fra Rusland, endda fra en paramilitær organisation. Oy vey! Hvad kan det dreje sig om? Jo, faktisk er det sådan, at der lejlighedsvis deltager repræsentanter fra forskellige nationalt sindede organisationer og nationer i Modstandsbevægelsens arrangementer, ligesom Modstandsbevægelsens aktivister deltager i arrangementer organiseret af andre organisationer i Europa. Men det er ikke så overraskende, da vores kamp er global, hvilket vi også er helt åbne om. Da den zionistiske selvudnævnte elite, der styrer verden i dag, arbejder globalt, må vi selvfølgelig også organisere modstanden globalt.

På Nordendagene 2015 deltog en lille delegation fra en russisk nationalt sindet organisation med navnet Den Russisk-Imperiske Bevægelse (RID). Udover at sige et par ord fra scenen, da de endelig var i Sverige, besluttede de sig også at donere 150 euro, dvs. ca. 1 500 kroner til Den Nordiske Modstandsbevægelse, som en symbolsk gestus for deres venskab. Dette er den eneste økonomiske støtte, vi nogensinde har modtaget fra RID.

Det som står skrevet i Wikipedia-artiklen, drejer sig altså om en meget lille hændelse i organisationens historie, der ikke har påvirket eller ændret Modstandsbevægelsens arbejde i nogen retning eller forårsaget nogen væsentlig indvirkning på vores virke. På trods af dette, er dette inkluderet som et af de samlede seks tilfælde, som Wikipedia’s forfattere finder værd at nævne fra organisationens 21-årige historie.

Det står hermed klart, at det ikke er i deres interesse at formidle et objektivt billede af organisationens historie overhovedet, men i stedet synes formålet bevidst at være, at sprede et propagandisk og fejlagtigt billede af bevægelsen. I lyset af mediernes tilsværtningskampagne mod Rusland, og at det her drejer sig om en «paramilitær» organisation, bliver dette selvfølgelig til god propaganda om noget, der næsten bør klassificeres som en ikke-begivenhed. Deres intention er naturligvis at danne en mening om, at vi skulle være en slags terrororganisation.

Det samme mønster, hvor man udvælger sære hændelser, der passer ind i det billede, man ønsker at formidle, mens man giver fanden i relevant information, kan også findes under afsnittet ideologi på siden. De første to sætninger vi finder er disse:

Den Nordiske Modstandsbevægelse bekender sig til den nazistiske verdensanskuelse. Organisationen har, ifølge sikkerhedspolitiet, til formål at etablere et totalitært regime gennem revolution.

Atter igen; vi er ikke nazister, men nationalsocialister. Derfor bekender vi os ikke til denne meget fiktive «nazistiske verdensanskuelse», men snarere til den nationalsocialistiske.

At det svenske sikkerhedspoliti SÄPO har udtalt sig som nævnt ovenfor, er helt korrekt, MEN hvad der ikke er nævnt på Wikipedia er, at SÄPO trak formuleringen tilbage, efter Pär Öberg ringede til SÄPO og stillede spørgsmål angående deres udtalelse. Ann-Za Hagström hos SÄPO erkendte i samtalen med Öberg, at det var «uheldigt», at der var sket en fejl. Dette nævnes selvfølgelig ikke på Wikipedia. Vi går nok ikke ind for noget totalitær styre. I vores politiske program, Vores Vej, fremgår dette klart og tydeligt, og derfor tager jeg følgende citat derfra:

Vores mål er at skabe en stærk stat med et stærkt og kompetent lederskab efter leder- og ansvarsprincippet, som sikrer hele folkets vel og bevarelse. Der vil blive udøvet demokrati, i ordets sande betydning, og folkets medbestemmelse vil være omfattende.

For at læse mere om, hvilken stat vi ønsker at oprette, anbefales det at læse det fjerde punkt i Vores Vej i sin helhed eller lytte til afsnit 11 i podcastet Lederperspektiv.

Vi går videre og finder følgende: «Organisationen benægter, at Holocaust har fundet sted og har systematisk chikaneret overlevende fra Holocaust».

Det er helt rigtigt, at vi har afsløret den såkaldte holocaust som det største fupnummer i vores verdenshistorie. «Beviserne» for at «holocaust», under nationalsocialisterne, har fundet sted, er lige så holdbare som Wikipedias løgne. Men anklagen om, at vi «systematisk skulle have chikaneret såkaldte Holocaust-overlevende» er en løgnagtig overdrivelse. Hvis vi ændrer ordene til et par synonymer, betyder det altså, at vi skulle have forfulgt disse spøgefugle, eller at vi regelmæssigt skulle have plaget dem. I forbindelse med, at disse charlataner rejser landet rundt for at græde krokodilletårer, mens de indoktrinerer skolebørn, har vi et par gange været på plads for at sprede sandheden, i form af flyveblade eller plakater. Dette kan næppe siges, at være det samme som systematisk, konsekvent eller regelmæssigt have forfulgt og plaget personerne.

Hvis du vil vide mere om «holocaust», anbefaler jeg at du læser her, her og her.

Afsnittet om ideologi slutter med disse sætninger:

Organisationen omtaler skattesystemet i Sverige negativt, og en læserundersøgelse i organisationens avis viste, at omkring halvdelen af dem der svarede, betaler ingen, eller næsten ingen skat, som følge af ideologisk overbevisning. Ideologisk overbevisning forhindrer imidlertid ikke medlemmerne i at acceptere skattemidler i form af sygedagpenge eller arbejdsløshedsforsikring.

Dette afsluttende afsnit er et af ​​fire, der omhandler vores ideologi. Således kan læseren nemt få den opfattelse, at kritik af skattesystemet i Sverige er en af vores absolut største mærkesager. I virkeligheden har vi ingen større kritik af dette, og bestemt ikke med den vinkling, som ovenstående sætninger udtrykker. Vi mener ganske vist, at skatten burde sænkes noget, og at den i højere grad burde gå til områder som sundhedsvæsen, omsorg og skole, frem for til masseindvandring, integrationsprojekter og LHBTP-certificeringer. Men igen, i forhold til andre problemer bliver dette ret ubetydeligt, og det er heller ikke noget, vi skriver og udtrykker os om i nogen særlig stor grad. I en ærlig kontekst burde dette måske først nævnes om os, efter man havde skrevet om et par hundrede af de ideologiske punkter, vi står for.

Vi er desuden meget positivt indstillede om, at de der ikke kan arbejde på grund af sygdom eller skade, får den støtte som kræves af staten, så de kan leve et anstændigt liv. Sådan vil det også være i vores fremtidige stat. Med dette sagt, er der på ingen måde noget dobbeltmoralsk i, at vores medlemmer, der skulle være syge eller ude af stand til at få et job, modtager støtte. Tværtimod er dette helt i tråd med det, vi selv fortaler. Det hele er altså et uærligt forsøg på at latterliggøre. «Haha, de er imod at betale skat, samtidig med at de udnytter velfærden, som betales af skatter.» Pinligheden ved ordene vil nok blive langt større, når de indser, at vi er helt og holdent positivt stemt over at betale skat, så længe pengene går til, hvad de burde gå til, samt at vi går ind for et stærkt socialt sikkerhedsnet.

Ved blot at have fire afsnit om vores ideologi, hvori intet er citeret fra vores politiske program eller vores ideologiske podcast Ledersperspektiv, hvilket man burde have gjort, hvis man skulle beskrive vores ideologi korrekt og objektivt, vil Wikipedia’s forfattere  desuden sprede et billede af, at vi egentlig ikke har nogen ideologi, eller i det mindste, at den er bygget på et meget svagt grundlag. Det stemmer vel ikke helt overens med den «nazistiske verdensanskuelse», at nationalsocialismen er en komplet verdensanskuelse, som kan give svar på spørgsmål om hver eneste detalje i politikken, såvel som i filosofien.

Hvis du vil lære mere om vores ideologi, så læs vores politiske program i sin helhed, lyt til hvilket som helst afsnit af Lederperspektiv, eller læs vores ideologiske artikler.

Vi går videre til afsnittet, der beskæftiger sig med organisation, som på trods af nogle fejl her og der, er den mest korrekte af alle afsnit på Wikipedias side om Modstandsbevægelsen. Vi finder dog en sætning i slutningen værd at nævne i denne artikel:

Ifølge tidligere medlemmer, interviewet af Svenska Dagbladet i 2017, bliver de, der forsøger at forlade bevægelsen, truet og forfulgt af organisationen.

Her anvendes Svenska Dagbladets anonyme, højst sandsynlig fiktive interviewobjekter som en tilstrækkelig pålidelig kilde til brug på Wikipedia. For det passer selvfølgelig godt i det billede, du forsøger at male, at vi skulle være en form for sekt.

Sandheden er imidlertid, at den nation vi kæmper for at redde, står i flammer, og derfor har vi også meget at se til. Hvorfor skulle vi overhovedet ville spilde vores tid og begrænsede ressourcer på mennesker, der ikke længere vil være en del af kampen? Tværtimod skriver vi følgende om afhoppere i hæftet Håndbog For Aktivister i Modstandsbevægelsen: «[Afhop] er imidlertid ikke altid negativt, da umotiverede mennesker sænker kampmoralen blandt deres kammerater og kaster grus i organisationens kampmaskineri».

Men vi skriver også i samme tekst:

Dette kan til sidst føre afhopperen til, at lade sig udnytte af fjenden. Et eksempel er, når afhopperen bliver kontaktet af fjenden og bliver bedt om at fortælle om sin tid i organisationen. Hvis afhopperen gør det, er han eller hun blevet forvandlet til en forræder, og skal behandles i overensstemmelse hermed.

Men at sælge sine kammerater og lette systemet bekæmpelse af os, ved at give disse oplysninger, er ikke helt det samme som «forsøger at forlade bevægelsen». Desuden kan ingen «forsøge» at forlade Modstandsbevægelsen. Medlemskabet er frivilligt, og hvis man ønsker at forlade organisationen, skal man ganske enkelt bare gøre det. Der er altså intet man kan forsøge eller mislykkes med.

Wikipedia-siden om os afsluttes med et helt særskilt afsnit om «lovovertrædelser og forbrydelser». Dette er bemærkelsesværdigt i sig selv, da ingen anden politisk parti i Sverige har en lignende sektion på deres Wikipedia-side. Hverken blandt de små partier som Kommunistiska partiet eller Alternativ for Sverige. Heller ikke blandt ikke-parlamentariske grupper, der har været åbne om deres kriminalitet, såsom AFA og Revolutionära fronten. Faktum er, at et sådant afsnit ikke engang findes på Wikipedias side om Bandidos eller andre stærkt kriminelt belastede bander.

Med dette afsnit forsøger man, at få det til at fremstå som om, at Modstandsbevægelsen er groft kriminel (værre end Bandidos?). Altsammen for at styrke tidligere løgne. At man lyver lidt mere betyder ikke, at de første løgne bliver mere sande.

Hvis man desuden undersøger listen over forbrydelser der remses op, indser man også hurtigt, at ganske få af lovovertrædelserne som påståes at være koblet til os, stemmer. Da denne artikel allerede er ret lang, nøjes jeg med at afvise de fem af de oplistede lovovertrædelser, der er koblet til os de sidste to år. Blandt disse fem er en dom for «hetz mod folkegruppe» mod vores tidligere ansvarlige forlægger, helt korrekt. De andre er dog helt forkerte og vil blive kommenteret nedenfor:

I september 2016 blev en mand mishandlet til døde af nazister i forbindelse med en NMR-demonstration i Helsinki.

Ingen er nogensinde blevet mishandlet til døde i forbindelse med nogle af vores aktiviteter noget sted i Norden. Denne meget alvorlige og fejlagtige påstand er blevet fremmet, efter at en stærkt narkoafhængig venstreekstremist i Helsinki spyttede på en af ​​vores fanebærer, og derfor blev irettesat med ET enkelt spark af EN aktivist.

Spytteren blev derefter indlagt på hospitalet, men forlod det, for derefter at misbruge hårde narkotiske stoffer. Senere blev han sendt tilbage til hospitalet og døde der. Obduktionsrapporten viste også helt tydeligt, at han ikke var i nærheden af at miste sit liv, var han blot blevet på hospitalet som han skulle, i stedet for at flygte fra hospitalet og fylde sig med alle mulige hårde stoffer. Den aktivist, der blev anklaget i sagen, blev heller ikke dømt for hverken mord eller for at forårsage andres død.

Sandheden heri er således ret langt fra, at en mand bliver mishandlet til døden og endvidere af nazister, dvs. i flertal. Men selvfølgelig, var sandheden kommet frem, ville det jo ikke have virket som om vi var så onde, farlige og voldelige som Wikipedias forfattere gerne vil have os til at fremstå som.

Den 19. september 2016 blev en socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem i Skurup udsat for mordbrand og NMR-logoet blev sprøjtet på garagemuren.

Der er ikke noget som forbinder Den Nordiske Modstandsbevægelse til denne hændelse, bortset fra en tyrrune, der sløset var blevet sprøjtet på en garagevæg. Så vidt jeg ved, har ingen af vores aktivister været mistænkt for lovovertrædelsen. At det overhovedet er på Wikipedias side om Modstandsbevægelsen, gør at jeg undrer mig. Hvis jeg sætter ild til den samme socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlems bil og sprøjter et sløset Moderaterna-logo på dennes garagevæg uden at det opdages, at jeg er den der gjorde det – accepterer Wikipedia så, at denne lovovertrædelse bliver opført på Moderates-siden på Wikipedia, som en forbrydelse begået af Moderaterne?

Krussedullen på kommunalbestyrelsesmedlemmets garagevæg. Foto: Skærmbillede fra Skånska dagbladet.

I foråret 2017 blev personer, der var tilknyttet NMR, anholdt for involvering i to bombninger og et bombeforsøg i Göteborg, nær to flygtningecentre og en syndikalistisk café. En person blev livsfarligt såret. De arresterede er blevet anklaget for almenfarlig ødelæggelse og drabsforsøg, men nægter.

Først og fremmest angående denne hændelse, var anklageren ganske tydelig om, at disse lovovertrædelser ikke havde noget at gøre med Den Nordiske Modstandsbevægelse. Koblingen til Modstandsbevægelsen er derfor tvivlsomt. For det andet blev de sigtede frikendt for forsøg på drab, da de simpelthen ikke havde udført noget angreb på flygtningecentret, hvor en mand blev livsfarligt såret. Men igen havde sandheden ikke set tilstrækkelig farlig ud, og det passede heller ikke ind i det billede, man ville formidle om organisationen.

I august 2018 blev NMR-aktivisten Peter Holm i Sundsvall sigtet for forberedelse til mord og fremstilling af våben, herunder en anordning til attentat. Der blev fundet en oversigt over to journalister på hans computer.

Peter Holm blev frikendt på alle punkter vedrørende forberedelse til mord. Det eneste der eksisterede på hans computer var desuden fuldstændig offentlig information som adresse og telefonnummer på to journalister fra internetsiden Hitta.se – måske ikke helt hvad man tænker, når man læser «en oversigt over to journalisters privatliv.» Selv dette er altså stærkt påvirket af Wikipedia’s forfattere, med det formål, at præsentere os som noget, vi ikke er.

Kriminelle, voldsforherligende terrorister. Medlemmer af en hadsk nazistisk sekt. Ja, der er ikke meget korrekt i Wikipedias artikel om Den Nordiske Modstandsbevægelse. Faktisk er der flere fejl, end der er fakta. Det skyldes sandsynligvis ikke misforståelser eller uvidenhed, men er derimod bevidste fejl, og det er også særligt mærkbart, når man forsøger at ændre tingene i teksten med henvisninger til de rigtige fakta, snarere end løgnepressens artikler – og det afvises. Så meget for Wikipedia’s grundlæggende principper om, at alt skulle skrives «fra et neutralt udgangspunkt», som jeg gik igennem i første del af denne artikelserie.

I næste artikel opfordres du til at hjælpe med at erstatte disse løgne med sandheden.

Relaterede artikler:
Wikipedias side om Den Nordiske Modstandsbevægelse: Introduktion
Wikipedias side om Den Nordiske Modstandsbevægelse: Hvilke løgne spredes og hvorfor?


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //