Jøder i Europa er atter hadet

JØDESPØRGSMÅLET: Siden år 250 er jøder blevet forvist fra 109 områder. Nu i 2018 er utilfredsheden med dette undergravende folk ved at indfinde sig igen, denne gang igen i Europa.

Et stort antal jøder i Europa oplever i stigende grad fjendtlige anti-jødiske holdninger.

Det viser en stor, ny undersøgelse fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, der har undersøgt antisemitisme og hadforbrydelser mod jøder i EU, herunder også i Danmark.

I undersøgelsen er flere end 16.000 jøder blevet spurgt, om de i stigende grad oplever antisemitisme i det EU-land, de bor i.

Det svarer ni ud af ti ja til.

Oplevelsen af antisemitisme skaber udbredt bekymring blandt jøderne i Europa, siger seniorforsker Cecilie Felicia Stokholm Banke fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), som har forsket i holocaust og nutidig antisemitisme.

– Det hænger sammen med en øget aggressiv sprogbrug over for jøder i det offentlige rum. Det hænger også sammen med nogle meget voldsomme hændelser, hvor jøder er blevet angrebet i forskellige europæiske storbyer gennem de senere år, herunder København, Paris, Bruxelles og Toulouse, siger hun.

Også danske jøder oplever tiltagende antisemitisme

Undersøgelsen er ikke repræsentativ og kan derfor ikke bruges til at sige noget generelt om jøderne i EU’s oplevelser, ligesom det ikke er muligt at drage konklusioner om de danske jøders oplevelser.

Ikke desto mindre er undersøgelsen det mest omfattende forsøg på at indsamle oplevelser og erfaringer med antisemitisme fra jøder i EU-lande. Da samme undersøgelse blev lavet for seks år siden, var det knap otte ud af ti af jøderne i undersøgelsen, der oplevede antisemitismen som tiltagende.

Der er små 2.000 medlemmer af Det Jødiske Samfund i Danmark, men ifølge trossamfundets formand, Dan Rosenberg Asmussen, skønnes det, at der er op mod 6.000 jøder i Danmark.

Han fortæller, at der også blandt jøderne i Danmark er en udbredt oplevelse af antisemitisme.

– Det er på mange måder forfærdeligt, at det går den forkerte vej, siger Dan Rosenberg Asmussen.

Stadig mest udbredt på internettet

Jøderne i undersøgelsen, der oplever en stigende grad af antisemitisme, møder især jødefjendske ytringer på sociale medier og andre dele af internettet. Derudover oplever de antisemitisme i det offentlige rum og i lidt mindre grad i medierne og ved politiske begivenheder.

Sammenligninger mellem israelerne og nazisterne fremhæves som en af de hadefulde ytringer, der er mest udbredt. Andre eksempler er, at jøder har for meget magt, og at jøder udnytter holocaust til at fremstille sig selv som ofre for egen vindings skyld.

– Informationsteknologien og den frie tale på de sociale medier har givet et rum til nogle ytringer, som man i virkeligheden troede var forsvundet fra Europa. Så der kommer en større tilsvining af jøder til orde i det offentlige rum, siger Cecilie Felicia Stokholm Banke fra DIIS.

Samtidig vurderer hun, at der er blevet skubbet til opfattelsen af, hvad man kan sige om jøder:

– Der spiller indvandring fra muslimske, arabiske lande – hvor der er en meget aggressiv retorik over for jøder, som hænger sammen med Israel-Palæstina-konflikten – en rolle.

Jøderne er skræmte

Blandt andre eksempler på antisemitisme er hærværk mod jødiske kirkegårde, fornærmende eller truende SMS-beskeder, antisemitisk graffiti, verbale overgreb og religiøst betinget vold eller diskrimination.

Undersøgelsen viser også, at mange af jøderne i undersøgelsen bekymrer sig om deres egen, familiemedlemmers og andre nærtståendes sikkerhed. Mere end hver tredje jøde i undersøgelsen frygter at blive udsat for vold eller anden form for fysisk angreb på grund af deres tro.

Nogle af dem oplyser, at det får dem til at undgå jødiske steder og at fravælge jødiske arrangementer.

Formanden for Det Jødiske Samfund fortæller, at den fysiske sikkerhed omkring jødiske institutioner i Danmark er på et højt niveau efter attentatet mod synagogen i København i 2015.

Men ude i samfundet vælger mange danske jøder ifølge Dan Rosenberg Asmussen at holde lav profil med deres religion.

– Det er min klare opfattelse, at det er blevet normalt, at det ikke er noget, man så at sige er optaget af at vise. Man går stille med dørene, siger han.

EU har vedtaget handleplan mod antisemitisme

I sidste uge vedtog justitsministre fra alle EU-landene i Det Europæiske Ministerråd en resolution, som opfordrer alle medlemslandene til at bekæmpe antisemitisme og til at øge indsatsen for at beskytte jøder.

Selvom Dan Rosenberg Asmussen anerkender indsatsen for at beskytte jøder i Danmark, så håber han, at politikerne på Christiansborg vil se grundigt på forslagene til handlinger og aktiviteter, der kan modvirke antisemitisme.

– Her tænker jeg på, hvordan man i det lange træk via blandt andet undervisning kan påvirke og opdrage næste generation til ikke at blive rundet af fordomme og til ikke at formidle konspirationsteorier og holocaust-benægtelse, siger han.

Jødespørgsmålet i et historisk perspektiv

Jøderne er siden år 250 blevet forvist fra 109 områder og lande. Nordfront bringer her listen over alle de områder, som jøderne har måttet forlade grundet lokalbefolkningernes utilfredshed med dem.

250 — – – – – – – – – – – – – – – – Carthage

 415 — – – – – – – – – – – – – – – – Alexandria

554 — – – – – – – – – – – – – – – – Diocèse of Clermont (France)

561 — – – – – – – – – – – – – – – – Diocèse of Uzès (France)

612 — – – – – – – – – – – – – – – – Visigoth Spain

642 — – – – – – – – – – – – – – – – Visigoth Empire

855 — – – – – – – – – – – – – – – – Italy

876 — – – – – – – – – – – – – – – – Sens

1012 — – – – – – – – – – – – – – – – Mainz

1182 — – – – – – – – – – – – – – – – France

1182 — – – – – – – – – – – – – – – – Germany

1276 — – – – – – – – – – – – – – – – Upper Bavaria

1290 — – – – – – – – – – – – – – – – England

1306 — – – – – – – – – – – – – – – – France

1322 — – – – – – – – – – – – – – – – France (again)

1348 — – – – – – – – – – – – – – – – Switzerland

1349 — – – – – – – – – – – – – – – – Hielbronn (Germany)

1349 — – – – – – – – – – – – – – – – Saxony

1349 — – – – – – – – – – – – – – – – Hungary

1360 — – – – – – – – – – – – – – – – Hungary

1370 — – – – – – – – – – – – – – – – Belgium

1380 — – – – – – – – – – – – – – – – Slovakia

1388 — – – – – – – – – – – – – – – – Strasbourg

1394 — – – – – – – – – – – – – – – – Germany

1394 — – – – – – – – – – – – – – – – France

1420 — – – – – – – – – – – – – – – – Lyons

1421 — – – – – – – – – – – – – – – – Austria

1424 — – – – – – – – – – – – – – – – Fribourg

1424 — – – – – – – – – – – – – – – – Zurich

1424 — – – – – – – – – – – – – – – – Cologne

1432 — – – – – – – – – – – – – – – – Savoy

1438 — – – – – – – – – – – – – – – – Mainz

1439 — – – – – – – – – – – – – – – – Augsburg

1442 — – – – – – – – – – – – – – – – Netherlands

1444 — – – – – – – – – – – – – – – – Netherlands

1446 — – – – – – – – – – – – – – – – Bavaria

1453 — – – – – – – – – – – – – – – – France

1453 — – – – – – – – – – – – – – – – Breslau

 1454 — – – – – – – – – – – – – – – – Wurzburg

 1462 — – – – – – – – – – – – – – – – Mainz

1483 — – – – – – – – – – – – – – – – Mainz

1484 — – – – – – – – – – – – – – – – Warsaw

1485 — – – – – – – – – – – – – – – – Vincenza (Italy)

1492 — – – – – – – – – – – – – – – – Spain

1492 — – – – – – – – – – – – – – – – Italy

1495 — – – – – – – – – – – – – – – – Lithuania

1496 — – – – – – – – – – – – – – – – Naples

1496 — – – – – – – – – – – – – – – – Portugal

 1498 — – – – – – – – – – – – – – – – Nuremberg

1498 — – – – – – – – – – – – – – – – Navarre

1510 — – – – – – – – – – – – – – – – Brandenberg

1510 — – – – – – – – – – – – – – – – Prussia

1514 — – – – – – – – – – – – – – – – Strasbourg

1515 — – – – – – – – – – – – – – – – Genoa

1519 — – – – – – – – – – – – – – – – Regensburg

1533 — – – – – – – – – – – – – – – – Naples

1541 — – – – – – – – – – – – – – – – Naples

1542 — – – – – – – – – – – – – – – – Prague & Bohemia

1550 — – – – – – – – – – – – – – – – Genoa

1551 — – – – – – – – – – – – – – – – Bavaria

1555 — – – – – – – – – – – – – – – – Pesaro

1557 — – – – – – – – – – – – – – – – Prague

1559 — – – – – – – – – – – – – – – – Austria

1561 — – – – – – – – – – – – – – – – Prague

1567 — – – – – – – – – – – – – – – – Wurzburg

1569 — – – – – – – – – – – – – – – – Papal States

1571 — – – – – – – – – – – – – – – – Brandenburg

1582 — – – – – – – – – – – – – – – – Netherlands

1582 — – – – – – – – – – – – – – – – Hungary

1593 — – – – – – – – – – – – – – – – Brandenburg, Austria

1597 — – – – – – – – – – – – – – – – Cremona, Pavia & Lodi

1614 — – – – – – – – – – – – – – – – Frankfort

1615 — – – – – – – – – – – – – – – – Worms

1619 — – – – – – – – – – – – – – – – Kiev

1648 — – – – – – – – – – – – – – – – Ukraine

1648 — – – – – – – – – – – – – – – – Poland

1649 — – – – – – – – – – – – – – – – Hamburg

1654 — – – – – – – – – – – – – – – – Little Russia (Beylorus)

1656 — – – – – – – – – – – – – – – – Lithuania

1669 — – – – – – – – – – – – – – – – Oran (North Africa)

1669 — – – – – – – – – – – – – – – – Vienna

1670 — – – – – – – – – – – – – – – – Vienna

1712 — – – – – – – – – – – – – – – – Sandomir

1727 — – – – – – – – – – – – – – – – Russia

1738 — – – – – – – – – – – – – – – – Wurtemburg

1740 — – – – – – – – – – – – – – – – Little Russia (Beylorus)

1744 — – – – – – – – – – – – – – – – Prague, Bohemia

1744 — – – – – – – – – – – – – – – – Slovakia

1744 — – – – – – – – – – – – – – – – Livonia

1745 — – – – – – – – – – – – – – – – Moravia

1753 — – – – – – – – – – – – – – – – Kovad (Lithuania)

1761 — – – – – – – – – – – – – – – – Bordeaux

1772 — – – – – – – – – – – – – – – – Deported to the Pale of Settlement (Poland/Russia)

1775 — – – – – – – – – – – – – – – – Warsaw

1789 — – – – – – – – – – – – – – – – Alsace

1804 — – – – – – – – – – – – – – – – Villages in Russia

1808 — – – – – – – – – – – – – – – – Villages & Countrysides (Russia)

1815 — – – – – – – – – – – – – – – – Lbeck & Bremen

 1815 — – – – – – – – – – – – – – – – Franconia, Swabia & Bavaria

1820 — – – – – – – – – – – – – – – – Bremen

1843 — – – – – – – – – – – – – – – – Russian Border Austria & Prussia

1862 — – – – – – – – – – – – – – – – Areas in the U.S. under General Grant’s Jurisdiction

1866 — – – – – – – – – – – – – – – – Galatz, Romania

1880s – – – – – – – – – – – – – – – – Russia

1891 — – – – – – – – – – – – – – – – Moscow

1919 — – – – – – – – – – – – – – – – Bavaria (foreign born Jews)

1938-45 – – – – – – – – – – – – – –  Nazi Controlled Areas

1948 — – – – – – – – – – – – – – – – Arab Countries


Kilder:
DR

Relaterede artikler:
HOLOCAUST ER FUP: Jødisk «overlever» står frem som løgner: «Jeg var aldrig i Auschwitz»
HOLOCAUST ER FUP: Rudolf Höss – tortureret til at tilstå «holocaust»
HOLOCAUST ER FUP: Horst Mahler
Jødisk magt kontrollerer den angelsaksiske verden – Se Al Jazeeras seneste dokumentar
Jødisk kapitalfond opkøber hundredvis af lejemål i København
Jødinde i New York Times: “Vi kan udskifte de hvide!”
Jødisk magtnetværk laver en guide til at “stoppe antisemitisme”
Folket køber ikke den internationale jødedoms løgne om Den Nordiske Modstandsbevægelse


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Glædelig udvikling og påstandene mod jøderne er begrundet.

 • Jacob Vullum Andersen says:

  Der er jo en grund til at jøderne har været uønsket i så mange lande siden tidernes morgen. det ligger i deres natur at undergrave og fordærve folk og nationer. Tænk sig at være så afskyelig, at man behøver specielle love, som beskytter en fra folks afsky og had.

  • Jeg er enig. Tryk avler modtryk. Og når et folk er under angreb fra et fremmede folkeslag, vil det mest naturlige være, at de slår sig sammen, og smider fjenden på porten.

 • D. Drejer says:

  Problemet bunder jo ikke i decideret anti-semitisme.
  “Problemet” som jøderne i Europa oplever er en propaganderet offer-rolle de påtager sig hver gang der sker noget.

  tag Krudttønden i Kbh: Muslimer angriber en café hvor 2 islam-kritikere mødes, men fordi 2 jøder befinder sig i caféen er begrebet en anti-semitisk ‘hate-crime’ som i sig selv er et forkvaklet koncept.

  Ytrer man en holdning mod en araber eller afrikaner er man racist.
  Ytrer man sin uenighed med jøder er man anti-semit og nazist.
  Den hvide race er den eneste der ikke findes unikke begreber for at ytre eller begå sig imod, så hvis nogen er under angreb er det os etniske europæere.

  Undersøgelsen som artiklen omhandler nævner også at samtlige der indgik i deres statistik betragter sig selv som værende jøder pga. deres “Kultur og/eller opvækst”
  Hvorfor bifalde at de ikke påtager sig vestlig kultur og normer, men istedet beskytte deres inkompatible sub-kultur, som gang på gang skaber gnidninger i vores samfund.

  Hvad racisme og anti-semitisme angår, så har jeg et forslag til hvordan vi får bugt med racisme i Danmark:
  APARTHEID – Send dem alle hjem.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //