Den nationalsocialistiske retsstat


IDEOLOGI: Sebastian Elofsson argumenterer i denne artikel for etableringen af en nationalsocialistisk retsstat.
2


At spænde hesten for vognen – en analyse af Den Nordiske Modstandsbevægelses indvandringspolitik


VORES VEJ: Mikael Karlsson skriver om det første punkt i Den Nordiske Modstandsbevægelses partiprogram.
1


Våben giver frihed!


MODSTANDSBEVÆGELSEN: Den Nordiske Modstandsbevægelses leder, Simon Lindberg, skriver her om frihed, demokrati og våben.
2


Stadig flere amerikanere forlader storbyen til fordel for landsbyen


RURALISERING: Coronavirus, økonomisk tryghed og raceoptøjer får stadig flere amerikanere til at flytte til tyndt befolkede områder.
2


Наш путь – ‘Vores Vej’ på russisk


VORES VEJ: Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske program, Vores Vej, er nu oversat til russisk. Hent oversættelsen her som PDF.
0


‘Vores Vej’ nu på alle nordiske sprog – også islandsk!


Vores Vej: Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske program er nu blevet udgivet som pdf på islandsk og findes derfor nu på alle nordiske sprog.
3


Vores politiske mål: Punkt 3

PUNKT 3: Sammen med de øvrige nordiske lande, skabe en selvforsørgende stat med fælles forsvar, fælles valuta og centralbank, samt fælles overlappende love og regler. Dette indebærer en omgående udtrædelse af NATO, EU og eventuelle lignende folkefjendtlige sammenslutninger. 1


Vores politiske mål: Punkt 2


PUNKT 2: Med alle nødvendige midler, og med et langtidsperspektiv, arbejde for at genvinde magten fra den globale zionistiske elite, der økonomisk og militært har besat en større del af vores verden.
1


Vores politiske mål: Punkt 1


PUNKT 1: Øjeblikkeligt stop for masseindvandringen. Repatriering af størstedelen af alle, der ikke er etniske nordeuropæere eller af nært beslægtede folkeslag, vil begynde så hurtigt som muligt. På mest humane måde returneres de racefremmede til deres respektive oprindelseslande eller nærområder.
15


// //