Samvittighed og ære

IDEALISME: I følgende artikel ser Modstandsbevægelsens landechef, på begreberne ære og samvittighed og relaterer dem til henholdsvis hvid moral og den moderne verdens sociale accept.

Hvad er ære, dette gamle fortærskede begreb, som i den moderne verden synes at være erstattet af begrebet samvittighed? Ære er et abstrakt begreb som involverer personlig, individuel karakter og adfærdskodeks i relation til folkelige originale værdier. Ære er et mål for kvaliteten af en person, som i et naturligt nordisk menneske inkluderer blandt andet heltemod, tapperhed og tillid. Ære burde ligge i kernen af hvem vi er, og hvem vi stræber efter at blive, og påvirke alle vores valg i livet.

Samvittighed derimod, erstatningen for ære i den moderne verden, virker en anelse som ære, da den involverer personlig, individuel karakter og adfærdskodeks, men i relation til samfundsnormer – altså den moderne verdens normer, og ikke et folks originale værdier. Det samvittighedsfulde menneske vil af den moderne verden ses som et godt menneske, en nyttig samfundsborger, når dette menneske handler komplet æreløst i naturlig værdimæssig forstand.

At mennesker i den moderne verden kan lade sig påvirke så langt bort fra deres naturlige vej af samfundets (nye) normer i en sådan grad, at man kan kalde det hjernevask, kan ses hver dag. Man ser det når unge tilvælger forfald og destruktiv nydelse og fravælger karakterstyrke og selvforbedring. Man ser det når tapperhed udskiftes med tolerance, når egoisme sejrer over det fælles bedste og når samvittighedsfulde individer bedriver raceblanding frem for at holde blodet rent.

Ser man til det berømte sociale eksperiment på Stanford University, hvor studenters adfærd blev observeret efter de var blevet opdelt i grupper af »fanger« og »fangevogtere«, er det tydeligt, at menneskers adfærd påvirkes af de sociale normer tilsted, hvis kun man ledes af samvittigheden. De samvittighedsfulde »fangevogtere« behandlede deres medstuderende »fanger« særdeles dårligt, fordi det blev gjort socialt acceptabelt, mens en ærefulde adfærd forankret i en dybere og stærkere moral – for vort folk de originale hvide værdier – ikke lader sig rokke af skiftende omstændigheder og giftig påvirkning.

Forestiller man sig et eksperiment, som ikke begrænser sig til et universitets kælder, men var udbredt til hele den vestlige verden, så betragter man vores moderne verden, hvor normen og den sociale accept længe og dag for dag baner vejen for æreløs livsstil og total ødelæggende adfærd. Raceblanding, LGBT-ideologi, druk, stofmisbrug, fejhed, egoisme, ladhed og nihilisme tilbydes i denne moderne verden, som en social acceptabel norm til de som søger en let vej til god samvittighed. Alle mennesker søger naturligt ære, men mange nøjes med at handle efter sin forurenede samvittighed, mens de påberåber sig en forloren »ære«, som når den homoseksuelle taler om ære ved at posere vulgært i et homoblad, som om det skulle være noget at stræbe efter for et instinktivt rask menneske.

Er det ærefuldt eller blot socialt accepteret, at ernære sig som en komplet egoistisk og selvforherligende skamløs tøjte på Instagram med påberåbelse af det store sociale fællesskab? Tag jer i agt for æreløshed, som pryder sig med hæderlige fjer.

Vores begreber er kapret og vores selve værdisæt har været under angreb i mere end 1000 år, siden kristendommen indtog vore lande og, som Alfred Rosenberg skrev i 1920’erne, udskiftede vores naturlige værdier »mod« og »stolthed« med »frygt« og »ydmyghed«.

Vi må alle stræbe højere end blot at stille os tilfreds med god samvittighed. Vi må skue længere mod den fremtid vi ønsker, og tilbage til den moral der ledte vore forfædre. Denne moral må lede os i alle henseender i livet, så både vores samvittighed såvel som ære gror ud af denne gamle, naturlige moral, som, hvis den praktiseres korrekt, står som regler og love over alle andre i denne dekadente moderne verden.

Vort folk er ikke kun i snarlig mulig undertal i kraft af masseindvandring, men autentisk og instinktiv idealisme er ligeså i fare for at drukne i den moderne verdens antikultur og antimoral. Danmark er ikke befriet for racefremmede i morgen og den antihvide agenda forsvinder ikke med et knips, men du kan starte din selvforbedring i dag, og den behøves.

 

Vend tilbage til dit sande selv som autentisk dansker. Dyk ned i værdipunkterne nævnt ovenfor, øv dem og træn dem, spred dem og forsvar dem:

Karakterstyrke
Heltemod
Tapperhed
Tillid
Fællesskab
Stolthed (glæde)
Nydelse


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Torsten says:

    Smukt. Stor inspiration


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //