Evig front #17: Om nydelse

EVIG FRONT: Nydelse, som egenligt er en virkelighedsflugt, er fra et nationalsocialistisk perspektiv problematik. Hensigten med nydelse må være at forstærke virkeligheden, ikke at flygte fra den eller dæmpe den.

Der er sjældent et ord, som indeholder så meget værdifuldt og så meget fordærveligt som ordet nydelse. Ganske rigtigt kan nydelse i samklang med livets love både berige, forstærke og styrke menneskets krop, sind oh sjæl. Sanseløs nydelse på den anden side, kan fornedre, svække og ødelægge hele mennesket.

Der findes nydelsesmidler som allerede fra begyndelsen kan involvere fare og være skadelige for sundheden. Først og fremmest må unge mennesker, som endnu er i vækst og under udvikling, skærmes mod sådanne gifte. Men også værdifulde ting kan ved sanseløs nydelse lede til fordærv. I bund og grund gælder: Enhver nydelse som er til for at bedøve, beruse og føre mennesket væk fra virkeligheden i strid med den nordiske holdning, som har sit fundament i selve livet.

Primitive mennesker nyder alkohol, opium eller lignende rusmidler, for at for en kort stund kunne glemme dette liv og svæve bort til et andet uvirkeligt sted. Ringe karakterer søger gennem overdrevet erotik og unaturlig misbrug af seksuel lyst en tilfældig bedøvelse for sind og sjæl.

Andre mennesker griber til religiøse bedøvelsesmidler for at kunne forlade denne jordiske verden i nogle timer. Den hellige bygning hos mange religiøse selskaber, det mystiske mørke, duften af røgelse og brændende lys og sektlignende ceremonier, bruges i høj grad for at fremme en religiøs rus og ekstase og lede menneskene ind i en midlertidig fortryllelse. Hos visse sekter bliver til og med også seksuelle udskejelser og andre bedøvelsesmidler forbundet med den religiøse nydelse og tillades at få magt over menneskene.

Det nordiske menneske står midt i livet. Nordboens verdensanskuelse har rod i livet, forbliver i virkeligheden og holder sig væk fra alle illusioner. Enhver nydelse som fjerner ham fra livet, som truer med at gøre ham uduelig og kraftløs, må ham instinktivt holde sig væk fra. Enhver nydelse som leder ham mod illusioner, må han principielt bekæmpe.

Det nordiske menneskes liv bliver dermed ikke dystert og sørgeligt. Det bliver snarer sådan, at han tager vare på det virkelige liv, helt og fuldkomment. Det er den naturlige livsordenens nydelse, som for alvor leder mod virkeligheden og ikke væk fra den. Vin for eksempel, er en gave fra naturen. At nyde vin på en fornuftig måde, at drikke den med måde, tage til sig vinens kraft og sætte pris på det ædle indhold i denne gudegave, stimulerer til både glæde og godt arbejde. Det fremmer også fællesskabet, og forædler hjerte og sind.

Dette er målet med enhver nydelse: Kræfterne som er blevet os skænket skal udvikles, forædles, forbedres, forstærkes og højnes gennem enhver nydelse. Gennem nydelser af alle slags skal mennesket stimuleres til arbejde og skaberglæde, til at opleve naturligt fællesskab, til et godt humør og en ægte kærlighed til livet. Virkeligheden skal ikke skjules gennem nydelse, men i stedet føres frem i lyset. Alle kropslige , materielle og kulturelle gaver, som denne verden har at byde på , skal mennesket nyde, for bedre at kunne opfylde sit arbejde, sin skaberkraft, sit livsmål, og for at kunne stå endnu mere fast i livet.

Klar og tydelig, som alle nordiske karaktertræk, er denne leveregel. Ingen moralske anvisninger er nødvendig for at finde den rette vej. Livets naturlove viser tydeligt og selvfølgeligt denne store, enkle og ædle livsorden.

Læs også:
Evig front: Forord
Evig front #1: Om meningen med livet
Evig front #2: Nordisk gudstro
Evig front #3: Fællesskab
Evig front #4: Lov og lydighed
Evig front #5: Ansvar
Evig front #6: Ære
Evig front #7: Skyld og bodgørelse
Evig front #8: Soldaterånd
Evig front #9: Skønhed
Evig front #10: Heltemod
Evig front #11: Ærefrygt
Evig front #12: Om glæde
Evig front #13: Lidelse
Evig front #14: Festivaller og fejringer
Evig front #15: Ensomhed
Evig front #16: Kropspleje
Evig front #17: Om nydelse
Evig front #18: At lede mennesker

Evig front #19: Fanatisme og saglighed
Evig front #20: Evig front

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //