Behersk Livet #6: Tysk tro

BEHERSK LIVET: Troen på sit eget folk og en form for højere kraft kan lede folket ind i fremtiden.

Der er øjeblikke i menneskelivet, hvor hele verden truer med at styrte sammen, al tryghed ændres til usikkerhed, og hele livets fundament synes at synke ned mod bunden, hvor man kun oplever skuffelse, dysterhed og fuldstændig overgivelse. Da er tiden inde til granskning af troen. Al tro for folket må i sidste ende finde dens forankring i en klar og sikker verdensanskuelse. I øjeblikke med den hårdeste prøvelse kan kun en tro, der hviler på en verdensanskuelses faste grundlag, vise vejen til fremtiden.

Betragtningen af verden og livet giver det tyske folk en forsikring om, at der er en højere magt, en guddommelig magt. Gud, den almægtige, guddommen, forsynet, det guddommelige, der er forskellige navne rundt om i verden for den tyske holdning til det guddommelige væsen. Det daglige liv, historien, naturen og ens eget blods stemme giver det tyske folk ubetinget vished for den guddommelige vilje. Det er opfyldelsen af ​​alt stort, godt og smukt. Ingen verdensomspændende lære, ingen uvis formodning er troen på Gud for den tyske mand. I de klare livslove kender, indser og forstår han Guds love.

Troen på Gud hjælper mennesker gang på gang, troen på at bevare alt det ædle, smukke og storslåede, og frem for alt redder det ham fra at glide ind i hensynsløs materialisme og nihilisme. Troen på det guddommelige betyder for den tyske mand den ubetingede bekendelse til en hellig idealisme, til en guddommelig betydning for dette liv. Og hvis en mand nogensinde er plaget af evig elendighed, hvis de bitre elendigheder og de værste rædsler forfølger og omgiver ham, vil den engang oplevede spor af Gud opretholde hans tro.

Den tyske mand ved, at den almægtige gennem blodbåndet forenede ham med det store naturlige fællesskab i hans folk. Dette tyske folk var skænket vidunderlige gaver i hjemlandet, i blodet, i karakteren og i sindet. Fra fjerne årtusinder er dette folk vandret ind i nutidens forståelige historie, og mod de fjerne årtusinder peger i dag en endnu ikke konkret vej ind i fremtiden. Dette folks opgave, og alle dets bånd, er at bære med sig Guds evige skabelse, fortsætte med at skinne på verden og videregive den til fremtiden. Tro på Gud er troen på ikke at opløse folket. Den største glæde for ethvert menneske er denne tro.

Spiller det nogen rolle, om en enkelt person på et tidspunkt er i nød, hvis han på samme tid ser sit folks fremtid i strålende lykke! Hvad bryder den tyske mand sig om, hvis hans livsfakkel slukkes for tidligt i heroisk død for derved at sikre sit folks eksistens i de kommende århundreder! Hvad plager smerterne den tyske mor, når hun lider på grund af sine børn, når hun derved bidrager til sit folks evige liv! Denne tro på folket besjæler alt arbejde, helliger ethvert offer, giver liv i hverdagen og velsigner hver højtidsdag. I de sværeste tider i den tyske historie har denne urokkelige tro på folket banet atter vejen for nye fremskridt. I de store tyske sejrers fineste øjeblikke må denne tro beskyttes mod overfladiskhed og hovmod.

Store mænd er under historiens gang fremkommet af det tyske folk. Den største tysker gennem alle tider er Adolf Hitler. De kommende årtusinder af tysk historie vil være et uforglemmeligt monument over hans gerninger, hans eksemplariske liv, hans lære og hans ledelse. Hans arbejde har for længst peget os forbi vores forståelse af det nuværende tidsbegreb. Der er ingen gudsforklaring, når det tyske folk giver sin urokkelige tro til denne mand. Det er kun naturligt, at det lederskab, som Adolf Hitler skabte for folket for al fremtid, kan regne med det tyske folks tro.

Mange er de fjendtlige magter, der vil ødelægge det tyske folks tro. Det tyske folk er blevet bekendt med denne fremmede fjende. Det vil kun i fremtiden modsætte sig denne modstanders nedbrydende virksomhed med en endnu fastere tro. Ingen mørk magt vil nogensinde være i stand til at ryste troen hos det tyske folk. Det tyske folks hellige tro er garantien for dets evige liv.

Tidligere publicerede kapitler:
Behersk Livet: Forord
Behersk Livet #1: Forpligtelse
Behersk Livet #2: Bevægelse
Behersk Livet #3: Livsbekræftelse
Behersk Livet #4: Indre frihed
Behersk Livet #5: Politisk frihed
Behersk Livet #6: Tysk tro
Behersk Livet #7: Tillid
Behersk Livet #8: Kærlighedens kraft
Behersk Livet #9: Udholdenhed
Behersk Livet #10: Tålmodighed – at kunne vente
Behersk Livet #11: Ydmyghed
Behersk Livet #12: Karakterstyrke
Behersk Livet #13: Hjertelig godhed
Behersk Livet #14: Tapperhed
Behersk Livet #15: Retfærdighed
Behersk Livet #16: Renhed
Behersk Livet #17: “Zucht” – avl og tugt
Behersk Livet #18: Høflighed
Behersk Livet #19: Ofring og afkald
Behersk Livet #20: Behersk Livet

 


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Nordic faith is believing in our people
  Our nordic race will be great again
  By the order of Odin and Frigga
  The mision of the nordic people
  Is to continue Odin’s eternal creation
  The eternal life of the nordic souls
  To bring spiritual light down to Earth
  To believe in the race of Odin and Frigga
  This belief in our race
  Comes from Odin himself
  Nothing can stop us now
  Nordfront Denmark leads the way
  Generation Identity Denmark leads the way
  Soldiers of Odin Denmark leads the way
  Odinists of Denmark leads the way
  To the thrones of Odin and Frigga

 • Herman von Snaps says:

  Opløftende tekst.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //