Behersk Livet #1: Forpligtelse

BEHERSK LIVET: Forpligtelsen overfor folket, folkets natur og livets hellige love som helhed er hvad der driver os til at handle moralsk og hæderligt.

Mennesker har altid overvejet, hvad der faktisk udgør vor pligt til moralsk handling, til en anstændig levevis og en hæderlig eksistens i alle livets situationer. Erfaringen lærer os, at i de sværeste situationer og foran de vigtigste beslutninger, ansigt til ansigt med døden, bliver mennesker og folk ledt af forskellige slags motiver. Frygten for straf og håbet om belønning i dette liv eller det næste, streng loyalitet mod en pligt som er erkendt nødvendig, entusiasme for en idé, kærlighed til familien, folk og hjemstavn forkommer om og om igen som bevæggrunde for folks adfærd.

I afgørende øjeblikke er det af absolut største vigtighed, at mennesker beviser deres værd. Motiverne som leder til en handling træder i baggrunden. Men i menneskenes opdragelse og karakterdannelse – i den indre udvikling hos et folk, i udformningen af en verdensanskuelse – må stor vægt lægges på at fylde mennesker med moralske drivkræfter, som tåler de hårdeste prøvelser, som holder, selv i mødet med døden, og i tider med svær nød, samt i tider med velstand og lykke.

Det må noteres, at et motiv som har en stor påvirkning af ét folk, kan blive virkningsløs på et andet folk af en anden natur. Det nordiske menneske har først og fremmest en blodrelateret æresfølelse som inspirerer ham til at gøre det der er hæderligt og anstændigt, snarere end det som er foragteligt og usselt. Denne æresfølelse er rettesnoren og drivkraften i hans handling og holdning.

Han ved, at han er udrustet med kræfter som ligger ventende på en højere guddommelig udviklingsplan, at han er omgivet af en natur som står til tjeneste og hans livsværk hvis han er lydhør overfor livets love. I denne vidunderlige opgave at udvikle guddommelige kræfter og fortsætte skabelsens guddommelige værk, ser det nordiske menneske en drivkraft som gør livet værd at leve og gør en moralsk handling til en selvfølgelighed.

Det nordiske menneske er aldrig alene. Han føler aldrig ensomhed. Han ved, at han, gennem hans nære bånd af blod og hjemland, altid er indlejret i det store folkefællesskab. Folkets velfærd som helhed står som et større, helligt ideal over individets velbefindende. Det som tjener folket er godt og ret. Folkets velfærd, lykke, liv og blomstring er en drivkraft til moralsk handling, som giver kraft til de mest dristige handlinger og komplette indsatser.

Gennem tiderne har nordiske mennesker overkommet alle mulige modgange, stirret døden i ansigtet, besejret de bitreste fjender, ofret liv og lemmer og begået ufattelige heltegerninger for folk og hjemland. Når folkets ve og vel står på spil lider det nordiske menneske hverken af tøven eller svigtende ånd, han føler kun pligten til at kæmpe med hele hans styrke.

Det nordiske menneske tror på evigt liv. Gennem børn og børnebørn, gennem handlinger og arbejde lever han videre. Desuden tror han endda at livet fortsætter i anden form gennem de evige kræfter af det guddommelige liv. Denne tro på evigt liv giver ham støtte og kraft, vejledning og rettesnore til moralsk handling. Denne tro på et evigt liv er i sig selv et virkningsfuldt motiv til moralsk forpligtelse. Det nordiske menneske er, gennem hele hans liv, opfyldt af en dyb religiøs ærbødighed for livets guddommelige kræfter. Han forstår, at livet i denne verden ikke er meningsløst, men at det i stedet følger guddommelige hellige love, og han indordner sig under disse love. Han drives imidlertid ikke af skræk for straf. Snarere ligger drivkraften i visheden om, at det er godt, smukt og herligt at følge de guddommelige love og skidt at modsætte sig livets evige love.

Således besidder det nordiske menneske et væld af drivkræfter for hæderlig og moralsk adfærd. Lovene bag hans moralske pligt er ikke kolde og tomme. Fra uudtømmelige dybe, rige, smukke og naturlige kilder strømmer disse moralske forpligtende kræfter. Til tider står det ene motiv i forgrunden, andre gange det andet. Men som helhed er alle disse drivkræfter en uovervindelig garanti for både den enkelte og for fællesskabets sejrrige liv.

Tidligere publicerede kapitler:
Behersk Livet: Forord
Behersk Livet #1: Forpligtelse
Behersk Livet #2: Bevægelse
Behersk Livet #3: Livsbekræftelse
Behersk Livet #4: Indre frihed
Behersk Livet #5: Politisk frihed
Behersk Livet #6: Tysk tro
Behersk Livet #7: Tillid
Behersk Livet #8: Kærlighedens kraft
Behersk Livet #9: Udholdenhed
Behersk Livet #10: Tålmodighed – at kunne vente
Behersk Livet #11: Ydmyghed
Behersk Livet #12: Karakterstyrke
Behersk Livet #13: Hjertelig godhed
Behersk Livet #14: Tapperhed
Behersk Livet #15: Retfærdighed
Behersk Livet #16: Renhed
Behersk Livet #17: “Zucht” – avl og tugt
Behersk Livet #18: Høflighed
Behersk Livet #19: Ofring og afkald
Behersk Livet #20: Behersk Livet

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Christian says:

    Vi kæmper ikke for vor børn eller vor børnebørn, men for deres børnebørn!


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //