Behersk Livet #20: Behersk livet

BEHERSK LIVET: At beherske livet er en stor og kompliceret opgave, men de som tager dette budskab til sig har taget de første skridt på vejen.

Det hører til ​​de mest foruroligende oplevelser, når man møder mennesker, der er brudt sammen i livskampen, som har “lidt skibbrud” i livet.

Den, der ønsker at beherske livet, må kraftigt og målrettet forme sit liv. Dine handlinger og din holdning skal være fulde af meningsfulde og inspirerende drivkræfter. Enhver, der tillader sig blindt at blive styret af den kropslige selvbevarelsesdrift, vil forstyrre den menneskelige orden i livet mere, end de fremmer den. En dyb mening og en hellig forpligtelse må altid ophøje det menneskelige liv.

Nogle mennesker følger i deres levemåde en streng doktrin, et uforanderligt skema af formler og regler, som en eller anden profet betragtede som sikre livsregler. Når der så sker ting, der ikke passer ind i dette skema, står de lamslået og forvirrede. Den tyske mand ved, at alt liv betyder udvikling og forandring, og at han kun kan beherske livet, hvis han selv er et levende og foranderligt menneske og i livets stemme hører Guds stemme. Kun fra en sådan åben holdning kan mennesket opnå fuld livsbekræftelse.

Mennesker, der ønsker at overvinde livets prøvelser, skal frem for alt kæmpe for at opnå en indre frihed. Den, der ikke besidder denne indre frihed, bliver en patetisk slave af livet. Den indre frihed er lige så nødvendig for individets liv som den politiske frihed for folkets liv.

Sejrherren i livets kamp er altid den, der henter sin styrke i en glødende tro og en bundsolid tillid, samtidig med at han i sit indre bærer et kærligt hjerte. Derved må al glød og begejstring følges af udholdenhed i arbejde, kamp og beredskab.

Efter store succeser i livet forfalder mennesker ofte i forfængelighed og arrogance. Den, der virkelig har behersket livet, vil altid forblive ydmyg i hele sin selvtillid. I menneskets indre holdning må karakterstyrke og hjertelig godhed supplere hinanden.

Modig holdning og retfærdigt sind, ren indre natur, disciplineret måde og høflig opførsel gør det lettere for individet og fællesskabet i livskampen og gør samtidig denne livskamp smuk, strålende og god.

På trods af al livsglæde og livsbekræftelse ved især det nordiske menneske, at han aldrig kan beherske livet uden at give afkald på og ofre. Men han er ikke utilfreds med det. Det er meget mere en selvfølge for ham, at han gennem mange ofre må kæmpe for sit liv og gennem megen afkald må bistå sine medmennesker. Kampånden hører altid til kernen af det nordiske væsen. Men hans slagord er ikke “dræb livet”, men “behersk livet”. Kun gennem denne mestring af livet, muliggør han livets fulde udvikling.

Tidligere publicerede kapitler:
Behersk Livet: Forord
Behersk Livet #1: Forpligtelse
Behersk Livet #2: Bevægelse
Behersk Livet #3: Livsbekræftelse
Behersk Livet #4: Indre frihed
Behersk Livet #5: Politisk frihed
Behersk Livet #6: Tysk tro
Behersk Livet #7: Tillid
Behersk Livet #8: Kærlighedens kraft
Behersk Livet #9: Udholdenhed
Behersk Livet #10: Tålmodighed – at kunne vente
Behersk Livet #11: Ydmyghed
Behersk Livet #12: Karakterstyrke
Behersk Livet #13: Hjertelig godhed
Behersk Livet #14: Tapperhed
Behersk Livet #15: Retfærdighed
Behersk Livet #16: Renhed
Behersk Livet #17: “Zucht” – avl og tugt
Behersk Livet #18: Høflighed
Behersk Livet #19: Ofring og afkald
Behersk Livet #20: Behersk Livet

 


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • The nordic man wants to be the best he can be
  To master life with the fighting nordic spirit
  Our attitude must inspire us
  Our actions must be meaningful
  To have enthusiasm for work and readiness
  To accept our sacred obligation
  To exalt the nordic race
  Our true soul purpose
  Is mastering human life
  The nordic man is a spiritual man
  Listen to the voice of nature
  The wind on the trees
  The wind on the viking ship
  Feel the divine excitement
  Hear the voice of Odin and Frigga


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //