Behersk Livet #18: Høflighed

BEHERSK LIVET: Høflighed er en vigtig egenskab som viser modenhed og får samspillet mennesker imellem til at fungere friktionsfrit.

Engang var man tvunget til at lære sig høflighed i overensstemmelse med et nøjagtigt foreskrevet sæt regler, der var detaljerede etiketteregler og et skema af forskrifter og bestemmelser, der skulle følges. Enhver, der havde tid til at lære og øve sig alt dette udenad, var høflig.

Over tid har man dog besindet sig og indset, at høflighed er et naturligt grundtræk ved det tyske menneske og dermed en åbenbar forpligtelse for alle tyskere.

Høflighed strømmer ud af sig selv fra et ædelt menneskes indre rigdom. Den er ikke tom, hul, kraftløs eller overfladisk. Den er hverken bundet af stive formler og forskrifter eller af mekaniske ceremonier og stiv etikette. Høflighed er et udtryk for ægte fællesskabsånd, ægte respekt for livet og dyb karakterdannelse. Høflighed er derfor ikke en ubetydelig del af en ordentlig menneskelig holdning. Den er en inderlig forpligtelse for enhver hæderlig person.

Hvor livet beherskes af uhøflighed og uvenlighed, så beviser det, at de berørte mennesker ikke er i stand til at klare livet, at de har karakterbrister, eller at deres ånd og sind er trangt og begrænset.

Afhængigt af menneskernes natur og de gældende omstændigheder kan høflighed udtrykkes på mange forskellige måder. Der er en forsigtig høflighed, som ikke er stiv, men heller ikke overflydende, men stadig ærlig. Dette er en enkel, hjertelig og naturlig høflighed. Den tørre, let kantede og grove høflighed er anderledes, men ikke mindre værdifuld end høfligheden hos mennesker med stærk udstråling, der stråler af hjertelighed. Den rolige og sikkerhedsudstrålende høflighed hos særligt dybe mennesker er også af en anden karakter.

Folk, der er rolige af natur, bør ikke stræbe efter sprudlende høflighed, for så virker denne høflighed falsk. Mennesker med stærk udstråling skal på den anden side ikke unaturligt holde deres høflighed tilbage, for så virker det koldt.

Høflighed udviser en anden karakter over for sit eget folk end over for fremmede. Ved festlige begivenheder tager høflighed en anden form end ved alvorlige og triste begivenheder.

I alle livssituationer og over for alle mennesker er der en klar pligt til høflighed, som ingen kan frigøre sig fra – høflighed gør livet lettere og mere behageligt. En masse irritation og skænderier, mange ubehageligheder og vanskeligheder, en masse tidssløserit og tabt arbejde, en masse bekymring og lidelse er forårsaget af uhøflige mennesker. Høflighed gør hele menneskets sameksistens, samfundets atmosfære og hverdagens ånd lysere, friere og mere ubekymret. Høflighed sparer menneskerne dyrebart arbejdskraft og værdifuld livsenergi. Det er netop de mennesker, der er kaldet til at være et folks særlige tjenere, et partis politiske ledere, erhvervslederne, embedsmændene og politiet og de ansatte i den offentlige tjeneste, der derfor har den særlige forpligtelse til konstant høflighed.

Høflighed forfiner mennesker. Den, der dag efter dag stræber efter altid at være høflig, han vil være fri for klassehad, brutalitet og ondskab, fri for hovmod, respektløshed og uanstændighed. Høflighed er endelig kun den ene side af den indre disciplin, som især pryder det nordiske menneske. Høflighed betyder indre selvbeherskelse og ydre såvel som indre disciplin. Høflighed er et tegn på dyb karakterudvikling.

Høflighed er nødvendig i hverdagen og i tider med roligt og fredeligt liv. I tider med høj spænding og vanskelige prøvelser, i tider med konflikt og krise, kan uhøflige og gnavne mennesker blive til kriminelle sabotører af det sunde liv og den sejrende kamp.

Tidligere publicerede kapitler:
Behersk Livet: Forord
Behersk Livet #1: Forpligtelse
Behersk Livet #2: Bevægelse
Behersk Livet #3: Livsbekræftelse
Behersk Livet #4: Indre frihed
Behersk Livet #5: Politisk frihed
Behersk Livet #6: Tysk tro
Behersk Livet #7: Tillid
Behersk Livet #8: Kærlighedens kraft
Behersk Livet #9: Udholdenhed
Behersk Livet #10: Tålmodighed – at kunne vente
Behersk Livet #11: Ydmyghed
Behersk Livet #12: Karakterstyrke
Behersk Livet #13: Hjertelig godhed
Behersk Livet #14: Tapperhed
Behersk Livet #15: Retfærdighed
Behersk Livet #16: Renhed
Behersk Livet #17: “Zucht” – avl og tugt
Behersk Livet #18: Høflighed
Behersk Livet #19: Ofring og afkald
Behersk Livet #20: Behersk Livet

 


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Nordic people practice courtesy and politeness
  Before the wooden thrones of Odin and Frigga
  In the temple of the royal viking ship
  Where our God and Goddess sit
  We practice viking chivalry
  Our religious and moral code of honor
  We approach the throne and bow or curtsy
  “My Lord Odin, my Lady Frigga
  Just being in your presence our sins are removed.”
  We kneel on the kneeling step
  Odin taps his battle axe on our shoulders
  We say, “I will defend the nordic race.”
  Frigga taps her crown on our shoulders
  We say, “I will be loyal to the nordic race.”
  Frigga says, “I dub thee viking of Odin.”


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //