Kære patriot

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Mikkel Pedersen henvender sig i denne artikel til danske patrioter og forsøger at finde fælles fodslag i kampen for Danmark og det danske folk.

Kære patriot. Jeg forsøger at forstå dig. Hver dag prøver jeg at forstå din tankegang og din motivation. Når du siger, at du kæmper for Danmark, er jeg nødt til at gå ud fra, at du kæmper for dit folk. At du identificerer dig med dine forfædre og kæmper til gavn for dine efterkommere. Det er altså et nobelt favntag fra nuet, som favner fortid og fremtid for at bringe dem sammen og sikre blodets kontinuitet gennem tiderne. Når du taler om din kamp for Danmark, må du først og fremmest tale om kampen for dit blod, og derefter om det territorium, som opfostrede generationer af blodfæller, og ideen om Danmark, som voksede ud af vort blod og manifesterede sig som nationen Danmark. Dit intelligente blod, eller dine gener, skabte den fornuft og forstand, som skabte den nation og det samfund, hvor vi i generationer har levet trygt. Danmark er dit blod – det er DIT og MIT hjerteblod, for hvis vort territorium var blevet fyldt op med blod fra Etiopien eller Syrien i 800-tallet, ville Danmark måske have haft det samme navn, men været en helt anden nation med et helt andet samfund.

Mennesker med forskelligt blod skaber forskellige nationer, forskellige kulturer, lever i forskellige sociale strukturer, udtænker forskellige ideer og dyrker forskellige religioner – alt sammen i overensstemmelse med blodets kapacitet. Når jeg taler om blodets kapacitet, taler jeg igen om den genetiske sammensætning, som enten gør hesten til en Engelsk Fuldblod eller en Shetlandspony, begge heste, men meget forskellige. Shetlandsponyen er ikke lille, fordi den ikke vil være stor, men fordi dens blod ikke tillader den andet. På samme måde driver afrikaneren ikke et samfund i sænk, fordi han ikke ønsker orden, men fordi hans blod ikke har kapaciteten til den organisering det kræves for at opretholde et samfund i vestlig forstand.

Blodet dikterer altså det menneske som vokser ud af det. De mest iøjnefaldende forskelle på mennesker med forskelligt blod er forskellene i hudfarve, kranieform, længde af arme og ben, hårtype og ansigtsform. Men også hjernerne er meget forskelligt opbygget og har meget forskellig størrelse alt efter hvilket blod der pumper i årene. Og på det abstrakte niveau tænker disse forskellige mennesker meget forskellige tanker. De dyrker forskellige ideer i deres forskellige mentale verdener. Ud af ideer skabes handlinger, og gentagne handlinger skaber adfærdsmønstre, som over tid udvikler sig til kultur. Det virker måske som en selvfølgelighed, men det viser, at kultur er lig med blodets kapacitet.

Man kan dressere en araber til danskhed, men han vil aldrig tænke dansk eller føle dansk, og det vil for ham være et evigt skuespil, og man kan, som med den dresserede tiger i cirkus, aldrig vide sig sikker på om hans instinkter pludselig bringer vildskaben tilbage i ham. Hans kultur, dvs. adfærdsmønstre, hans tanker og ideer, stammer ikke fra et sted i Mellemøsten, men de er vokset ud af hans hjerne, som igen er skabt og formet af det arabiske blod.

LYT TIL: Race – og hvilken betydning race har i forhold til indvandring

Kære patriot, det må være Danmark som nation, idé og kultur du kæmper for – skabt ud af den danske mands tanker, handlinger og adfærd gennem tiderne, i overensstemmelse med blodets kapacitet. Det er den eneste måde, hvorpå det giver mening. Men på et sted på vejen i de fleste patrioters kampglæde glemmer de alt om folk, blod og familie, og begynder at definere danskheden som nogle moderne værdier, og deres kamp som kampen mod islam. Men hvad er de moderne danske værdier, og hvor saboteret bliver kampen for Danmark af at drukne i religionskritik?

Kampen for Danmark burde, som nævnt, handle om din og min fremtidige eksistens; altså kampen for vore efterkommere, vores familie; altså vort blod. Islam, som religion, eller erobringsideologi som nogle hævder den er, er selvsagt uønsket i Danmark og blandt vore blodfæller, da det er en idé udtænkt af hjerner skabt af fremmed blod. Derved er hele dens natur fremmed for os og vil aldrig kunne eksisterer blandt os. Det samme kan man sige om de andre fremmede religioner, men det handler ikke om religioner når det gælder kampen for Danmark. Det handler om mennesker og det som binder mennesker sammen i folkegrupper – blodet.

En kamp for Danmark er kampen for det danske blods overlevelse. Det er en langsigtet kamp, da det gælder fremtiden, og det er vigtigt at skue ud i fremtiden for at kunne fastlægge sin kurs mod den. Et fremtidigt Danmark, hvor religionen islam er blevet afværget, men arabisk blod har sejret og de fremmede indtrængere nu udgør majoriteten af Danmarks befolkning, og dit og mit blod gennem raceblanding er blevet forurenet og vores nu brune efterkommere begynder at tænke og handle som en blandet nyrace, er forhåbentligt ikke hvad du ønsker, kære patriot.

Den dominansadfærd vi bevidner i denne tid, hvor unge hvide drenge ydmyges, og hvide pigebørn befamles, og lidt ældre skolepiger voldtages af racefremmede er ikke betinget af, at islam praktiseres i Danmark. Det er betinget af, at arabere løber løbsk på vort territorium med de tanker og ideer og den adfærd, som det arabiske blod tillader. Fratog vi de racefremmede deres ret til at praktisere islam, stod vi stadig tilbage med de racefremmede, som stadig besidder deres adfærd og kultur, da dette er indlejret i deres arabiske eller afrikanske blod.

Men ligesom de racefremmedes religion er underordnet i kampen for Danmark, er deres adfærd underordnet. Vi skal ikke tolerere, at racefremmede ydmyger, nedværdiger, overfalder og voldtager vore sønner og døtre, men hvis kampen for Danmark skal give mening, kære patriot, må man indse, at de ”ordentlige” racefremmede; de som ”opfører sig pænt” og er ”velintegrerede” udgør en endnu større fare, set i et vidtskuende perspektiv. De ”ordentlige” racefremmede indtrængere, som spiller det danske skuespil til nær perfektion, som får sig den gode uddannelse, det godt betalte job, som betaler skat, spiser svin, måske endda konverterer til kristendommen og fejrer jul; de er til den største fare for Danmark, da de vil være dem, som møder din søn eller datter, forelsker sig og ved raceblanding fører den multikulturalistiske krumsabel, som afhugger dine børnebørns forbindelse til alt dansk og kaster dem ud i en tilværelse, som raceblandede bastarder uden fortid og med en meget usikker fremtid.

Læs også: Hvad er nationalsocialisme

Igen er det blodets kapacitet som spiller en rolle. Enhver ved, at krydsninger af racer forekommer i avlsprogrammer, med ganske god effekt. Det har givet os kødfulde kvæg og stærke planter, men denne positive effekt er resultatet af en videnskab, som er avlsprogrammet. For hver succesfuld krydsning, hvor afkommet har den tilsigtede positive egenskab, er millioner af krydsninger kasseret – en selektion som ikke foregår i ukontrolleret krydsning af menneskeracer i soveværelset. Dine raceblandede børn og børnebørn vil ikke kun se anderledes ud end dig, de vil tænke og handle meget anderledes. De dårligste egenskaber fra det danske og det arabiske blod vil boble op til overfladen for de fleste og skabe en fremtidig ”dansk” befolkning, hvor sygdom hærger og ingen fælles kultur og historie binder samfundet sammen. I bedste fald vil krydsningerne være infertile og ude af stand til at føre nyracen videre, men skaden vil allerede være sket og det vil betyde enden på det Danmark du kæmper for.

Hvem kan leve efter de danske værdier, som skattes så højt, hvis de tanker og den adfærd som gav liv til dem ændrede sig og forsvandt? Hvis Danmarks befolkning ændrer sig, som resultat af fremmed blods forurening af vort blod, ændres hele værdigrundlaget og nye ”danske værdier” vil blive skabt. Hvis jeg skal forstå dig, kære patriot, mens jeg ser på kampen med et vidtskuende fremtidssyn, så kæmper du for blodets beståen, når du kæmper for danske værdier. Men måske er selv de danske værdier nyttesløse at tale om i deres nuværende form, for hvad er de danske værdier? Er det frisind og tolerance, som lyder smukt, men i realiteten blot baner vejen for homofili, pornokultur og mere accept af de racefremmedes indtog på vort territorium. For mig virker det som om, at de nuværende ”danske værdier”, som senest blev kanoniseret i 2016, er et stresset samfunds trøstesyn kombineret med en fjendtlig politisk agenda, og ikke ret meget at aspirere til.

Hvis du, kære patriot, har læst ovenstående og er kommet helt hertil, vil jeg foreslå dig at forkaste de danske popværdier og i stedet lade dig inspirere af de såkaldte gamle dyder, som har fulgt det danske folk gennem tiderne og som ligger indlejret i vort blod, som eksempelvis:

Forpligtelse

Ydmyghed

Karakterstyrke

Tapperhed

Fællesskab

Ære

Ansvar

Heltemod

Kære patriot. Jeg forsøger at forstå dig. Hver dag prøver jeg at forstå din tankegang og din motivation. Måske du også forsøger at forstå min? Jeg tror vi er enige langt hen ad vejen, og selvom du udelukkende fører din kamp mod en indtrængende religion, og jeg ser truslen mod Danmark og folket fra en indtrængende race med eller uden en bestemt religion, såvel som fra et folkefjendtligt system og en globalstisk omverden styret af pengevælde og en lille men magtfuld skruppelløs elite, så kæmper vi grundlæggende den samme kamp. Vejen fra nyttig samfundsborger i dette samfund i forfald, også kaldet nyttig idiot, til islamkritiker, til patriot og nationalist til revolutionær nationalsocialist er ikke en vej man tilbagelægger i ét kort stræk. Det er ofte en længere rejse med en hel masse studier af både videnskab, historie og nutidig politik. Enhver patriot har udviklet sig fra nyttig idiot, og enhver patriot som erkender vigtigheden af racespørgsmålet over spørgsmålet om religion, har muligheden for, og er velkommen til, at tilslutte sig den bredere kamp for Danmark og folket i Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Det nytter ikke at danne borgerværn til beskyttelse af vore hvide kvinder, hvis det er den eneste kamp der føres. Det nytter ikke at protestere, hvis det er vore nuværende politiske system man henvender sig til for ændring. Og det nytter ikke at isolere sig og ”bare få det bedste ud af det liv man har” mens samfundet bløder og folket forgår. Kære patriot, du må handle, men handle intelligent. Beskyt kvinderne og vore børn og unge, men vid at kampen for et trygt samfund må kæmpes mod de politiske kræfter, som er ansvarlige for multikulturens indførsel i Danmark. Erstat protesterne med demonstration, og lad din stemme blive hørt af folket frem for politikerne. Det politiske system er ligesom samfundet sygt og døende, og en revolution kan kun startes fra bunden af folket, så brug din stemme på gaden, ikke i valgboksen. Rejs dig og vov dig ud fra dit hjems trygge rammer og kræv forandring, i stedet for at bede om ændringer. Denne kamp berører os alle og det er ingen tilskuersport. De patrioter som af frygt eller fejhed ignorerer kampen og gemmer sig derhjemme bag skærmens flimmer har taget et bevidst valg om at forråde sit folk og lade det blive udslettet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse er en nationalsocialistisk revolutionær kamporganisation med medlemmer bevidste om, at langvarig beskyttelse og bevarelse af folket kræver en total renovation af hele samfundet; en ny politisk styreform, nationalisering af banker og medier, et opgør med renteslaveriet, hjemsendelse af alle racefremmede og en helt ny organisk og harmonisk måde at se verden på – med andre ord REVOLUTION!

 

Tag del i kampen i dag!


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Asbjørn Nielsen says:

  Pisse godt skrevet Mikkel.

  Danmark er folket og folket er Danmark.

 • The odinist patriot supports Nordfront Denmark
  It is our time to make history
  Feel the power of Odin on our side
  We are the vanguard of the pro-nordic movement
  Odin has a plan for the nordic race
  To experience victory for our people
  We practice God loyalty and racial loyalty
  Odin loyalty and nordic loyalty
  Religion loyalty to Odin and Frigga
  Racial loyalty to the nordic people
  We should follow Odin’s plan for us
  Our spiritual and racial God
  King of all the Viking Kings
  King of all the nordic souls

 • En tekst der burde udbredes til alle i Danmark

 • Pisse godt skrevet Mikkel.

  Danmark er folket og folket er Danmark

 • Sund fornuft fra start til slut. Danmark for danskerne. Danskerne er Danmark.

 • Rigtigt godt skrevet. Hvis I-slam var problemet så havde du vel patriot ikke noget imod kristne sorte kom til landet? Race videnskaben er en realitet.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //