Evig front #1: Om meningen med livet

EVIG FRONT: Hvad er meningen med livet? Hvad ved vi om livet efter døden?

I tusindvis af år har mennesket gransket og overvejet meningen med livet. Nogle fandt deres livsmål i hæmningsløs nydelse af så meget lyst og glæde, som livet kunne give. De blev overfladiske materialister. Andre fandt, at dette liv kun var en kort, men vanskelig prøvelse; en bro, der fører til et bedre efterliv eller evig fordømmelse. Verden blev altså betragtet som et liv opdelt i to. Ét liv på denne side af døden, og et liv på den anden side. Forskellige religioner præsenterede dette efterliv på forskellige måder, hver og en i overensstemmelse med sin grundlæggers racemæssige egenskab.

Forskellige præstekaster gjorde mere eller mindre god forretning på troen på dette efterliv. Samtlige religioners præsteskab hævdede, at de havde absolut viden om livet efter døden. De solgte positioner, fordele, ærestitler og nådegaver til både levende og døde. Det var den enkleste og mest primitive forretningsvirksomhed, for ingen kom nogensinde tilbage fra efterlivet og holdt præsterne ansvarlige. Busknegerens troldmand løb ikke større risiko end den orientalske tryllekunstner, når han solgte efterlivet til de troende.

I alle tider har der også eksisteret mennesker, som modsatte sig denne efterlivsmaterialisme. En historie fra middelalderen fortæller: To munke diskuterer efterlivet. De forestillede sig alle de forskellige kor og engle og de velsignede, de forskellige lag af himlen, den overjordiske musik, de himmelske sange, Guds trone osv. De lover hinanden, at den, som først dør, vender tilbage og viser sig for den anden i en drøm og fortæller hvordan efterlivet virkelig ser ud. Hvis himlens rige er som de havde forestillet sig, så skal den døde sige «fuldstændig». Hvis det er anderledes, så skal han sige «anderledes». Da en af ​​munkene endelig døde, afslørede han sig til den anden, men han sagde hverken «fuldstændig» eller «anderledes», han sagde «fuldstændig anderledes».

Dette er en gammel visdom for det nordiske menneske: Den Almægtige har hængt et slør op foran livet efter døden. Det er en hemmelighed for os. Ingen kan hævde at have privilegiet at besidde viden om livet efter døden. Og dog rækker vores tro og viden hinsides det jordiske liv. Vi ved, at hver enkelt af os er et led i en endeløs kæde, der strækker sig fra vores ældste forfædre til den fjerneste slægt i fremtiden. At vores blod flyder fra forgangne tider gennem vores verdslige liv og ind i den fjerne fremtid længe efter vores dødelige liv. Og denne visdom udvider vores horisont og lader os skue ud over hundredetusinder af år. Det giver os årtusinders kraft og styrke og lader os ane et glimt af evigheden. Dette placerer os i skabelsens endeløse cyklus.

Vi ved, at selv den person, som er det sidste led i hans slægts kæde, kan sikre en evig fremtid gennem sine handlinger og gerninger. Den ukendte arbejder som har mejslet, bragt eller samlet bygningsblokke til det tyske folks store beskyttelsesmur eller til det tyske riges storslåede bygninger, vil leve videre i disse værker, såvel som de store intellektuelle skabere af disse værker. Soldaten og politimanden, som var garant for sikker tilbagevenden af ​​de mistede tyske territorier til riget, og de tavse krigere for det tyske folks frihed vil leve for evigt i det stortyske rige ligesom dettes store designer.

Men vores ærbødighed for den Almægtige er så stor, at vi nægter at realisere efterlivet. Vi erkender åbenlyst her: Om det hinsides ved vi intet, og vi vil aldrig vide noget.

Med dobbelt kraft fører denne bekendelse os til denne verden, til det jordiske liv. Skaberen har et eller andet sted og på en eller anden måde sat os alle ind i dette liv. Vores opgave er, at udfylde den plads, der tilkommer os, så fuldkommen som muligt.

Skaberen har sat os i kredsen af vort folk. Formålet med vores liv er at opfylde den opgave, som er tildelt os i dette folks organisme.

Vi opfylder denne mening med vores liv, når vi udvikler og fuldender de kræfter og de evner, som Herren har givet os. Vi er på jorden for at fortsætte Guds skabende arbejde i vores blod og liv, i vores ånd og sjæl.

Læs også:
Evig front: Forord
Evig front #1: Om meningen med livet
Evig front #2: Nordisk gudstro
Evig front #3: Fællesskab
Evig front #4: Lov og lydighed
Evig front #5: Ansvar
Evig front #6: Ære
Evig front #7: Skyld og bodgørelse
Evig front #8: Soldaterånd
Evig front #9: Skønhed
Evig front #10: Heltemod
Evig front #11: Ærefrygt
Evig front #12: Om glæde
Evig front #13: Lidelse
Evig front #14: Festivaller og fejringer
Evig front #15: Ensomhed
Evig front #16: Kropspleje
Evig front #17: Om nydelse
Evig front #18: At lede mennesker

Evig front #19: Fanatisme og saglighed
Evig front #20: Evig front

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //