Evig front #9: Skønhed

EVIG FRONT: Hvad er kvindelig skønhed? Hvad er kvindens vigtigste rolle i samfundet?

Ethvert folk har gennem sin racemæssige egenart et helt eget og bestemt idealsyn på kvinden. Det er vanskeligt med ét ord at sammenfatte alle de højtstående, ædle og smukke idealbilleder, som det nordiske folk forbinder med kvinden. Et af de bedst passende ord for alle dyder og egenskaber, er ordet skønhed.

Skønhed betyder naturlig, velformet og kropslig skønhed. Et usundt, forvrænget billede af den naturlige skønhed – gennem unaturlig styrketræning, abnorm sexdrift, ukvindelig maskulinisering osv. – står i modsætning til denne charme. Gennem sunde aktiviteter i luft, sol og vand både formes, fremmes og bevares naturlige skønhed. I frisk og glad leg og dans, i kvindelige idrætter og gymnastik bæres den kvindelige krops skønhed frem, den beriger fester, fejringer og selve fællesskabet, og formidler de højeste værdier for alle mænd.

I dette ligger også kilden til opfyldelse og fuldbyrdelse af kvindens inderste væsen. Den sande nordiske kunst viser, gennem tusinde af år, et spejlbillede af denne kvindelige skønhed. Skønheden betyder samtidig en sjælelig og åndelig holdning, hvilken udtrykker sig i en mangfoldig form. Skønhed udtrykker sig gennem den kvindelige harmoni af sjælelige og åndelige kræfter, det blide humør mellem forstand og sindelag.

I den venlige, omsorgsfulde, kærlige og altid hjælpsomme mor og husmor, virkeliggøres den sande betydning af kvindens liv. Kunsten har gennem hele vores historie fremhævet og lovprist denne udødelige dybde af kvindens temperament – den kvindelige moderlige kærlighed, uselvisk og kærlig hengivenhed og den uendelige rigdom, som findes i den nordiske kvindes sjæl. Og når man taler om skønheden hos en pige eller kvinde, taler man også om den sjælelige intimitet. På trods af dette ønsker den nordiske kvinde ikke udelukkende at være en dygtig og god husmor.

I Orienten var kvindens opgave udelukkende at føde børn og at tjene. Den nordiske kvinde vil være en vidende og forstående kammerat og medarbejder, der stolt står ved sin mands side. Hun vil tage del i mandens sorger, opgaver og arbejde – ja, hun vil styrke og inspirere ham. Den nordiske kvinde er derfor ikke optaget af overdreven overfladisk skønhed og kortvarige stimulanser.

Fra hendes værdighed lyser der samtidig et klart billede af en rig sjæl og en dyb forståelse for alle livets aspekter. Hun er ikke kun optaget af madlavning, hun legemliggør sit hjems kultur, sin  lejlighedes indretningsstil og familiens måde at leve på. Fra skønheden hos pigen og kvinden udstråles der derfor altid en klar ånd og et saglig sind.

Kvinden er bæreren af nyt liv, den der bevarer blodet og egenarten af det kvindelige køn. Hun skal værne om blodets renhed og afværge gift og fordærvelse. For enhver kvinde er dette en af ​​de mest hellige opgaver og den største stolthed. For enhver mand betyder dette et uendeligt ansvar for sit folk.

Den kvindelige skønheds dybeste væsen og smukkeste smykke ligger i denne blodets renhed og egenart. Som bærer af nyt liv bliver kvinden en del af de guddommelige kræfter. Gennem sit blod er hun uløseligt forbundet med sit folks evige liv.

Fra nordisk blod og temperament vokser også vor verdens- og livsanskuelse. Kvinden er den bedst passende bærer og lærer for at sikre, at hendes børn får den rette livs- og verdensanskuelse. Hun skænker dem ikke blot livet, men er også den første og nærmeste, og mest egnede, til at løse deres mysterier om livsgåderne og introducere dem til de store og små spørgsmål om den guddommelige orden.

Kvinden åbner sine børns øjne for den mangfoldighed, som eksisterer på jorden, og bliver dermed endnu rigere selv. Hun lærer dem, hvad der er godt og ondt, smukt og grimt, ædelt og almindeligt, samt at skelne mellem hvad der er sundt og hvad der er skadeligt. Hun lærer børnene de evige sammenhænge mellem familie, folk, hjemby og lederen, om arbejderne, bønderne og soldaterne, om krig og fred og de ​​evige livsloves ophav.

Kvinden fører til sidst sine børn til troen på en guddommelig kraft, en skaber, der står højere end os. Gennem hengivenhed til dette naturlige og indre verdenssyn, gennem visdom om den guddommelige orden, finder kvinden selv denne indre kraft og rigdom i sit eget hjerte, som særligt udmærker den nordiske kvinde.

Naturlig skønhed og sundhed, blodets renhed, sjælelig rigdom, det klare sind, den ægte verdensanskuelse, er de gaver, som udstråler fra de nordiske piger og kvindens skønhed. Denne forkærlighed for bevarelse og reproduktion er hver kvindes største stolthed, opgave og forpligtelse.

At erobre og beholde en sådan kvinde, mor for sine børn og en ledsager for livet, er alle mænds største ønske. Et folk, hvor glansen af ​​denne kvindelige skønhed forener sig med mandens militære holdning, vil blomstre og leve for evigt.

Læs også:
Evig front: Forord
Evig front #1: Om meningen med livet
Evig front #2: Nordisk gudstro
Evig front #3: Fællesskab
Evig front #4: Lov og lydighed
Evig front #5: Ansvar
Evig front #6: Ære
Evig front #7: Skyld og bodgørelse
Evig front #8: Soldaterånd
Evig front #9: Skønhed
Evig front #10: Heltemod
Evig front #11: Ærefrygt
Evig front #12: Om glæde
Evig front #13: Lidelse
Evig front #14: Festivaller og fejringer
Evig front #15: Ensomhed
Evig front #16: Kropspleje
Evig front #17: Om nydelse
Evig front #18: At lede mennesker

Evig front #19: Fanatisme og saglighed
Evig front #20: Evig front

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //