Behersk Livet #4: Indre frihed

BEHERSK LIVET: Et menneske med indre frihed står og falder ikke af ydre omstændigheder eller andre menneskers indfald og tilbøjeligheder.

I alle tider har det tyske folk kæmpet på en meget speciel måde for at vinde og bevare deres frihed, opfyldt af en længsel efter frihed eller frihedens lykke. Ydre frihed, fra slaveriets lænker, kan kun opnås gennem en indre frihed fra enhver form for trældom. På trods af alle fordele ved det nordiske blod, må denne indre frihed tilkæmpes igen dag for dag. Den, der står fast i livet, så han med sikkerhed kan afslutte sit arbejde, uforstyrret af verdslige ændringer og uhindret af menneskelig svaghed og lune, besidder en indre frihed.

Der er mennesker, der i deres arbejde og i deres valg, i deres tænkning og følelse, bærer i sig, som en tung byrde, et bånd til en ydre magisk kraft. De sætter deres tillid til kræfterne i forskellige amuletter eller mystiske magiske kræfter, i mystik af forskellige numre eller ord, til indflydelse fra fremmede ceremonier eller den overnaturlige indflydelse fra stjernerne. Disse bånd holder et så stærkt greb om sådanne mennesker, at de bliver slaver for deres egne vrangforestillinger. Deres frie vilje bliver begrænset, deres evne til at træffe beslutninger er svækket. De bliver uselvstændige og hjælpeløse og ender med helt at blive afhængige af deres magi. Den tyske mand tror på en højere guddommelig magt. Men han holder sig væk fra alle magiske kræfter. Han ved, at Gud er med ham, når han selv handler og kæmper.

Der findes andre mennesker, der er alt for overdrevet fascineret af de negative ændringer i livet. Sygdomme og dødsfald, uvejr og naturkatastrofer, uheld eller en ulykke for folket, tilfældigheder eller skæbneslag af enhver art kan gøre disse mennesker helt forvirrede og ude af fatning, nedslået og rystet. Den naturlige og dybt frie mand ved, at der ifølge livets love ikke kun er ungdom, men også alderdom, at ting ikke bare blomstrer, men også visner, at der ikke kun er liv, men også død, at eksistensen veksler mellem solskin og regn, stilhed og storm, friskhed og sygdom, fred og krig, lykke og ulykke. For eksempel ser han på en persons død med det samme frie sind som ethvert andet naturfænomen.

Han sætter imidlertid ikke blindt sin lid til den orientalske fatalismes skæbne. Han ved, at han skal kæmpe i al modgang, komme igennem al elendighed og overvinde al uretfærdighed. Hans hellige tro fortæller ham, at for alle mennesker, der arbejder og kæmper, vil solen skinne igen efter formørkelsen og at døden er en port til evigheden. Imidlertid beskytter den tyske mand sin indre frihed, selv med uventet lykke og uforudset velstand. Nogle mennesker, der har bevist sig i kamp, ​​mister deres indre frihed, når det pludselig går godt for dem, når de uventet når ære og anseelse. Selv i lykke bevarer den tyske mand sit bredere blik for frihed. Han bliver ikke overmodig og løssluppen af lykke og ikke overvældet af ulykke. Og alligevel er den tyske mand altid åben for alle dybder af lidelse og alle højder af glæde. Overfladiskhed og at være en pralhals er fremmed for al indre frihed.

Nogle mennesker er for afhængige af deres medmennesker i deres handlinger og holdninger. Stemningen og humøret, samtalen og meningerne fra de mennesker, ved deres side, under ​​og især over dem, har kontrol over deres eksistens. De er ikke længere i stand til at have og gøre nogle selvstændige tanker og handlinger. De er blevet slaver af deres tid. Her kan det ofte være det sværeste at opretholde sin frihed overfor venner og fjender. De, der ikke holder fast ved denne frihed, er dog lige så lidt tyske som dem, der ikke bestræber sig i indre frihed. Kun på grund af denne frihed kan store værker udrettes og den kommende generation modnes.

Tidligere publicerede kapitler:
Behersk Livet: Forord
Behersk Livet #1: Forpligtelse
Behersk Livet #2: Bevægelse
Behersk Livet #3: Livsbekræftelse
Behersk Livet #4: Indre frihed
Behersk Livet #5: Politisk frihed
Behersk Livet #6: Tysk tro
Behersk Livet #7: Tillid
Behersk Livet #8: Kærlighedens kraft
Behersk Livet #9: Udholdenhed
Behersk Livet #10: Tålmodighed – at kunne vente
Behersk Livet #11: Ydmyghed
Behersk Livet #12: Karakterstyrke
Behersk Livet #13: Hjertelig godhed
Behersk Livet #14: Tapperhed
Behersk Livet #15: Retfærdighed
Behersk Livet #16: Renhed
Behersk Livet #17: “Zucht” – avl og tugt
Behersk Livet #18: Høflighed
Behersk Livet #19: Ofring og afkald
Behersk Livet #20: Behersk Livet

 


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Inner freedom is feeling the divine power
  Thinking for yourself
  Being the best soul you can be
  The body goes through changes
  Birth, baby, child, youth, adult, and death
  The soul keeps doing this called reincarnation
  The advanced soul has inner freedom
  Soul freedom is doing your spiritual mission
  Feel the improvement in your soul
  Make the pledge to Odin and Frigga
  I will not reincarnate down here again
  I am the inner soul not the outer body
  I will behave like an advanced soul
  Now I have inner freedom
  Now I have something of great value
  I am a devotee of Odin and Frigga


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //